4 jaar lang onterecht boetes gehad door fouten RDW/CJIB en Justitie

1 reactie

Ik heb in Maart 2010 een auto ongeval gehad, en ben is het dak van het voertuing verwijdert door de brandweer, om mij eruit te halen.
De auto was dus totall loss. Enkele dagen nadat ik uit het ziekenhuis is er bij mij thuis een agent geweest die mijn kentekenpapieren ingevorderd hebben, en de politie zou
de zaak verder afhandelen. Enige weken na het ongeluk kreeg ik een bekeuring thuis en ging verhaal halen bij de RDW aangezien de Politie mij
vertelde het kenteken verstuurd te hebben. De RDW verklaarde toen niks te hebben ontvangen en ik zou dus nog in bezit zijn van het kentekenbewijs.
Via het bergingsbedrijf ook bezig geweest om een vrijwaring te krijgen, maar die konden ze niet afgeven omdat ik niet over de juiste papieren beschikte.
Dus werdt van kastje naar de muur gestuurd, en kwam geen steek verder. Dit heeft ruim 3 jaar geduurd en u kunt zich voorstellen dat ik een enorme hoeveelheid bekeuringen ontvangen had, maar deze heb ik nooit betaald omdat de auto al lang en breed gesloopt was. Hier was inmiddels een kostenplaatje op gekomen van meer dan 10.000 euro.
Tevens heb ik in deze zelfde periode een loonbeslag opgelegd gekregen en moest van een beslagvrije voet rondkomen. Vele zaken gingen terug naar justitie, andere werden
naar deurwaarders gestuurd en ook werden er bankbeslagen opgelegd en hebben ze tot 5 keer toe mijn rijbewijs in beslag genomen.

Nadat in 2013 mijn werkgever van deze zaak te horen kreeg is deze aan het bellen gegaan voor mij, en heeft hij voor mekaar gekregen dat er een papiertje opgestuurd werdt
van de RDW, waarmee ik alsnog de auto kon vrijwaren. Dit heb ik zelf ook al die jaren geprobeerd, maar werdt van kastje naar de muur gestuurd.
Toen ik eenmaal het papierje in me handen had ben ik ik hoger beroep gegaan tegen een zaak, en hub deze gewonnen. Tevens liepen er 5 Gijzelingszaken tegen mij, en
ben ook voor al deze zaken vrijgesproken door de kantonrechter. Na een geprek met de laatste rechter heeft deze mij medegedeeld dat ik maar eens een brief moest sturen
aan het CVOM. Er liepen 32 zaken tegen mij en via het CVOM heeft een Officier van Justitie alle zaken die nog open stonden vernietigd, omdat ik mijn onschuld aangetoond had.

Door het loonbeslag, bankbeslagen van het cjib en alle deurwaarders is mijn leven zeer zwaar geworden. Ik heb overal contact mee gehad en nergens was er iemand te vinden
die echt luisterde wat de problemen waren en een keer aan de bel trok. Ik ben dus in die 4 jaar helemaal kaal geplukt door justitie en het CJIB en de deurwaarders terwijl er een
loonbeslag liep. Huis en raad kwijt geraakt en dan nog niet te spreken over alle stress en ellende dat er elke keer politie aan de deur stond met de kerstdagen.

Justitie heeft verklaard alle zaken te vernietigen, dus ze erkennen de fouten, maar er is niemand die ik kan benaderen met klachten en compensatie voor de geleden ellende, CJIB aangeschreven, nooit wat van gehoord, alle deurwaarders reageren ook niet op mijn ingestuurde brieven, terwijl hun wisten van de situatie en ik onschuldig ben in deze zaken, maar ik moest en zou betalen anders kwamen ze me huis leeghalen.

Mij vraag is ook nu dan: Wat kan ik doen om dit verhaal kenbaar te krijgen bij de instanties en ik wil graag een vergoeding hebben voor de geleden ellende die 4 jaar geduurd
heeft, ben hierdoor alles kwijtgeraakt zoals ik al eerder zei, om maar een boterham te kunnen kopen.

Zelf ben ik al bij rechtswinkels geweest, en zij verklaren dat ik naar een advocaat zou moeten gaan. Maar deze zijn niet te betalen aangezien ik nog een paar maanden aan het loonbeslag vast zit. Heb geen recht op vergoeding, want val buiten de regelingen.

Alle info en tips zijn welkom in deze zaak, en hoop die via dit forum toch weer een beetje geholpen te worden.

donderdag 2 oktober 2014