Bedreiging

1 reactie

Ik ben bedreigd door mijn buurman. Ik voel mij met de dag onveiliger. Wie kan mij helpen. Ik overweeg om aangifte te doen....een veelgehoord gegeven. De maatschappij wordt individueler..ieder voor zich. Politie help, kom in aktie, mijn buurman moet gestraft worden........en daar wringt nu precies de schoen.

Bedreiging is geen kapstokartikel in het Wetboek van Strafrecht. Bedreiging is pas strafbaar als er bedreigd is met specifieke misdrijven. Een bedreiging met een mishandeling...is niet strafbaar. Een bedreiging met zware mishandeling, die is pas strafbaar. Motto van dit kleine verhaal...de politie kan jou niet altijd helpen. Pas als een feit een strafbaarfeit is kan een opsporingsonderzoek geinitieerd zijn. Kijk voor leuke en interessante info's over strafrecht op Twitter, strafrechtvdumm

Onderstaand integraal het artikel
Artikel 285

1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

zaterdag 10 december 2011