bekeuring door agent in burger zonder staande gehouden te zijn

9 reacties

tot mijn verbazing kreeg ik een bekeuring op de mat voor het door rood licht rijden. het kenteken klopt en de dag/tijd ook, maar ik was zeer verbaasd omdat ik a. de afgelopen jaren 'nooit' een bekeuring voor een verkeersovertreding heb gekregen (mijn oldtimer leent zich daar eenvoudig niet voor), ik b. de betreffende lokatie elke week passeer om mijn kinderen van school te halen en heel goed weet dat precies op die plek een groot politiebureau staat (geen handige plek voor een bewuste verkeersovertreding dus), c. het stoplicht op een t-splitsing staat waar ik linksaf moet slaan en dus niet per abuis, zonder mij van de verkeerssituatie bewust te zijn rechtdoor kan zijn gereden en d. het tijdstip van de overtreding 14.31 was en ik dus geen enkele haast had omdat de afstand tot de school slechts 10 minuten bedroeg en ik daar om 1500 moest zijn. omdat op de bekeuring stond dat ik in geval van twijfel een foto kon opvragen, heb ik dat gedaan. maar er bleek geen foto aanwezig te zijn. dus heb ik bezwaar aangetekend, maar dat is afgewezen met als bewijsvoering dat een agent in zijn vrije tijd en dus in burger gezien zou hebben dat ik door het verkeerslicht reed terwijl dat al 3 seconden op rood stond. 3 seconden!!! dat is niet proberen gauw door oranje te rijden en net te laat de streep passeren ... dat is willens en wetens doorrijden terwijl het licht al lang op rood staat. als bewijsvoering wordt aangedragen dat de bewuste agent in burger vrij zicht op het verkeerslicht had en dat hij een eed heeft afgelegd.
ik ben er absoluut zeker van dat ik niet door het rode licht ben gereden, maar kan dit natuurlijk niet bewijzen. ik kan het hooguit aannemelijk maken, zoals ik in mijn bezwaar heb geprobeerd, door de omstandigheden zoals hierboven te beschrijven (en desgewenst te bewijzen). maar de officier van justitie vindt dat ik het daarmee niet aannemelijk heb gemaakt. wat kan ik hiertegen doen? ik geloof niet dat die agent in burger bewust liegt, maar vergissen is menselijk. en het voelt niet erg eerlijk dat anderen bewijsmateriaal van de politie (zoals een foto) kunnen beoordelen en eventuele vergissingen kunnen aanvechten, terwijl ik in deze situatie geen enkel bewijs te zien krijg en geconfronteerd wordt met een omgekeerde bewijslast.

maandag 4 augustus 2014