olielekkage een milieudelict ?

4 reacties

Beste lezers,

Ik heb een proces-verbaal/aankondiging van strafbeschikking gekregen voor een lekkage vanuit mijn auto op straat.
(21-03-2015 12:14 op het proces-verbaal afschrift)

Het betreft de wet milieubeheer artikel H100.
De tekst:
Als particulier handelingen verrichten, met betrekking tot een voertuig, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Het volgende heeft zich voorgedaan:
Tijdens het rijden is er een olielekkage ontstaan.
Ik was mij daar niet van bewust en ben gewoon naar mijn bestemming gereden.
Het regende hard en er stonden overal plassen (regenwater) op de weg.
Nadat ik mijn auto geparkeerd had (op een openbare parkeerplaats) heb ik eerste instantie niets van lekkage gezien. Tijd ca. 11:30

Ik werd gebeld door een toezichthouder van de gemeente (tijdstip 14:30) die vertelde een oliespoor te hebben gevolgd en bij mijn auto was uitgekomen als veroorzaker. Ze hadden vragen over mijn auto. Zij wilden mij spreken bij de auto.

Ik ben na dit telefoongesprek uiteraard wezen kijken en een voorbijkomende glazenwasser heeft mij verteld dat er vermoedelijk olie lekt uit mijn auto omdat hij 2 mensen daar over heeft horen praten.
Ik heb mijn auto verplaatst en olie zien liggen.
Ik heb een lekbak onder mijn auto geplaatst.
Een oliespoor heb ik niet gezien.
De olie heb ik opgeruimd met absorptiekorrels. Tijd ca 14:30

Als om ca 15:00 uur 2 toezichthouders (buitengewoon opsporingsambtenaren) verschijnen is er weinig meer te zien van verontreiniging. Er wordt mij verteld dat het hier een milieudelict betreft waarvoor ik strafbaar ben. Ik ben verplicht om de verontreiniging op te ruimen.
Er zijn verder geen opruimwerkzaamheden op de openbare weg nodig omdat de regen het al heeft weggespoeld. Ik mag nog een verklaring afleggen maar het proces-verbaal is al opgemaakt.

Ik begrijp dat ik als eigenaar van de auto verantwoordelijk ben voor (milieu) schade. De olie is tenslotte afkomstig van mijn auto.

Wat ik niet begrijp is dat ik daarom strafbaar ben. Ik heb namelijk geen handelingen verricht waarvan aannemelijk is dat er bodemverontreiniging kan plaatsvinden. Daarbij heb ik wel al het mogelijke gedaan om de schade te beperken.

Het geeft me een gevoel van onrechtvaardigheid om hiervoor strafbaar te zijn.
Het is gelijk een zwaar delict en een boetebedrag van 460 euro + strafblad.

donderdag 26 maart 2015