opgelopen vorderingen ook van 2jaar

2 reacties

Oktober 2012 wordt er onaangekondigd door het CJIB van mijn rekening een bedrag van eur 320 in beslaggenomen. Na tijdrovend navragen is duidelijk geworden dat CJIB over heel 2011 vorderingen op mij heeft uitgeschreven voor een verlopen APK op mijn auto.Deze maandelijkse aanschrijvingen hebben mij nooit bereikt en zijn vermoedelijk geretourneerd door de PostNL.
Daar ik geen post ontving en niet gealarmeerd was dat ik mijn auto nog had moeten schorsen,de auto was defect en op prive terrein gestald,zijn alle vorderingen maximaal verhoogd.
Mijn bezwaar richt zich voornamelijk tegen deze verhogingen,omdat aantoonbaar is dat het niet onwil maar onmacht mijnerzijds was om op de correspondentie van het CJIB te reageren.
Alle bewijzen ten spijt verklaard de officier v. justitie zich niet ontvankelijk voor mijn bezwaar omdat de tenlastelegging inhoudelijk klopt en het feit dat ik buiten de beroepstermijn van 6weken reageer.
Hoe en wat kan ik nu doen om aan deze situatie recht te doen? Er komen nu nog vorderingen van 1 à 2jaar geleden maximaal verhoogd op mijn adres,nu wel bij PostNL bekend.

zondag 4 augustus 2013