overtreding verzekeringsplicht scooter

6 reacties

Geachte forum leden,

Ik ben nieuw en meteen een vraag. Ik heb een beschikking gekregen waarvoor ik in beroep ga. Ik zou aan jullie eens willen vragen of jullie mijn brief willen lezen en daar op of aanmerkingen op te geven.

Geachte mevrouw, mijnheer,
Ik maak bezwaar tegen de beschikking voor de overtreding verzekeringsplicht scooters.

Ik heb een beschikking gekregen voor de overtreding dat ik mijn scooter niet heb verzekerd op 28 november 2014. Echter was mijn scooter het jaar ervoor geschorst en dacht ik dat de schorsing op 27 december zou aflopen. Direct na de brief van het RDW heb ik mijn scooter opnieuw geschorst vanaf 5 december 2014 tot 5 december 2015. ( zie bijlage)

Ik maak om 2 redenen bezwaar.

1. Toen ik de brief kreeg dat ik in overtreding was (datum: 28 november) heb ik meteen gebeld met mw. xxxx. Ik kreeg te horen dat als ik een brief zou sturen met uitleg waarom mijn scooter niet was verzekerd en ik hem weer zou schorsen (gedaan: 5 december 2014) ik geen boete zou krijgen. In de reactie van mijn brief (reactiedatum: is 16 december) stond dat ik alsnog een boete zou krijgen. Ik was hier op zijn zachts gezegd boos en verbaasd over. Ik had namelijk gedaan wat mw. xxxxxx had gezegd. Opnieuw bellen met mw. xxxxxxx leerde mij dat ik bij u in beroep moest gaan.

2. Ik heb geen herinnering gekregen dat de schorsing afliep. Had ik dit wel gehad, had ik meteen actie ondernomen.

Uiteraard ben ik bereid om het een en ander toe te lichten in een hoorzitting.

Ik verzoek u daarom om mijn bezwaar gegrond te verklaren en deze boete kwijt te schelden.

Hoogachtend,

Lachmeisje

maandag 19 januari 2015