Spookbekeuring trajectcontrole A20 (Ring Rotterdam)

1 reactie

Op de ringweg Rotterdam A20 rechts ter hoogte van hmp 31,2 en 31,9 bevindt zich het trajectcontrolsysteem. Dit systeem is gecertificeerd door het NMI. Nu is het volgende gebeurd. Ik heb een strafbeschikking gekregen omdat 2 foto's uitwijzen dat ik genoemd traject met een gemiddelde snelheid van 133 km per uur zou hebben afgelegd. Dit op 9 april 2016 om 09.48 uur. De maximale toegestane snelheid aldaar is 80 km per uur. Uiteraard ben ik in verzet gegaan omdat ik daar op die dag gewoon 80 km per uur heb gereden. Maar omdat die foto's (althans het bovenschrift op die foto's) vertellen dat ik het traject van 658 meter in 17,8 seconden heb afgelegd, hetgeen een gemiddelde snelheid aangeeft van 133 km per uur, ligt de bewijslast nu bij mij. In mijn verzet heb ik al geschreven dat men daar om die tijd, gezien het drukke verkeer op de middenbaan en de rechterbaan, onmogelijk zo hard kan rijden. Dan moet men over auto's heen vliegen. Ik ben toen op zoek gegaan naar bewijs hiervoor en ben door de Verkeers Informatiedienst (VID) verwezen naar de Nationale Datebank Wegverkeersgegevens. http://www.ndw.nu/ Van deze instantie heb ik de autodichtheid en de snelheid gekregen van de auto's op 9 april 2016 om 09.48 uur. Op de rechterrijbaan is de autodichtheid om 09.48 uur bij hmp 31,3 2160 auto's per uur. Op de middenrijbaan is dat 1800 auto's per uur (dat is dus elke 2 seconden een auto.) Men hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat ik daar om die tijd niet met een GEMIDDELDE snelheid van 133 km per uur kan hebben gereden. De 1e foto is op de middenbaan en de 2e foto op de rechterbaan waarbij te zien is dat een andere auto mij inhaalt.

Ik heb nu dit bewijsmateriaal ( e-mail geprint van de NDW met prints van de Excelsheets met daarop de autodichtheid en de snelheid) gestuurd per post naar de officier van Justitie (p/a CJIB te Leeuwarden) Een e-mail sturen is niet mogelijk naar het CJIB.

De politie heb ik geïnformeerd over deze zaak maar die doen verder niks. Men zou tenslotte die fotokasten eens kunnen laten controleren.

Mijn vraag is: Moet ik nu afwachten wat de Officier van Justitie beslist? Of moet ik verder nog iets doen? Kan ik, ondanks mijn bewijs, toch nog een dagvaarding verwachten? Of is mijn bewijs voldoende om de boete te vernietigen en de zaak te seponeren? M.a.w. Moet ik nu nog ook op andere wijze aantonen dat het trajectcontrolesysteem fouten kan maken? Iets wat dus inderdaad kan.

Het systeem moet voldoen aan Concept voorschrift meetmiddelen politie. Het systeem is gekeurd door het NMI. De keuringsrapporten zijn NIET openbaar maar gaan naar de fabrikant van het systeem. Daar krijg ik geen antwoord van. Ik wil namelijk weten hoe het systeem werkt. Welke foutmarges mogen erin zitten enz. Hoe het technisch werkt. Want de foto's gaan vanuit dit systeem rechtstreeks naar het CJIB. Er komt geen mensenhand aan te pas. Het systeem moet zo gebouwd zijn dat het automatisch een foute match verwijderd. )zie dat voorschrift. In mijn geval is dat blijkbaar niet gebeurd.

Alvast dank voor antwoorden !!

dinsdag 7 juni 2016