Vervolg aanhouding

2 reacties

Ik ben door de politie aangehouden vanwege het volgens hen niet opvolgen van een bevel. Volgens mij is hier een aantal dingen gebeurt die niet kloppen, en ik heb verder nog een aantal vragen waar ik het antwoord niet op kan vinden:

Wat er gebeurt is:

Een vriend van me werdt gearresteerd omdat hij zich na wildplassen niet kon identificeren. De politie vond mijn aanwezigheid hierbij duidelijk lastig. Ik was ook wel vervelend. Een agent heeft me gevraagd of ik bekend was in de buurt. Dat was ik niet echt. Hij noemde me een aantal straten waar ik vanaf nu niet meer mocht komen. Ik gaf aan deze straten niet allemaal te kennen, en of hij kon aanwijzen waar ik precies niet mocht komen. Dit was relevant voor me, omdat mijn jas met mijn sleutels nog in een cafe hingen. Ik wist ook niet hoe lang ik er niet meer komen mocht: er kent terplaatse een verbod om na 1:00 nog een cafe binnen te komen, en ik wilde graag mijn jas en sleutels nog terug. Omdat de agent mij blijkbaar te vervelend vond, ben ik in de boeien geslagen en naar het bureau gebracht.

Ongeveer een uurtje later kreeg ik in de cel een formulier aangeboden om te ondertekenen. Hierin stond het een en ander wat klopte (onder invloed van alcohol - ja, drugs - nee, agressief - nee, verzet bij arrest - nee, suicidaal - nee, vluchtgevaarlijk - nee, ziek - nee, etc. Dat ik verkouden was en dat ook gezegd heb zullen we maar buiten beschouwing laten: ik kan me voorstellen dat niet is wat bedoeld wordt). Hierin stond ook advocaat aangeboden, en daar was niets ingevuld. Ik heb navraag gedaan wat dit inhoud. Er werdt
gezegd wat het betekende ('ja, het mag wel, maar je gaat er zelf voor betalen, en de advocaat kan pas morgen komen, in ieder geval na zevenen.'). In alles werd me duidelijk gemaakt dat ik dat niet wilde. Ik wilde het wel. Nog 2 uur later werd ik het politiebureau weer uitgezet, ik mocht niet wachten op een advocaat. Ook kon me niet gezegd worden wat ik nu precies kon verwachten aan boete.

Wat volgens mij niet klopt:

* Het opgelegde verbod van het gebied van meerdere straten - naar ik later hoorde ongeveer de gehele binnenstad lijkt me onredelijk zwaar voor vervelend zijn.

* Er is volgens mij geen wettelijke grond voor dit verbod. In de APV vind ik terug: "Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of
dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen." Hierbij is van een gebiedsverbod geen sprake.

* Het gebruik van handboeien lijkt me overbodig. Er wordt aangegeven dat ik geen verzet pleegde, ik niet agressief was, en ook niet vluchtgevaarlijk was. In de ambtsinstructie voor de politie vind ik: "[het gebruik van handboeien], kan slechts worden getroffen, indien de feiten of omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen met het oog op gevaar voor ontvluchting, dan wel met het oog op gevaar voor de veiligheid of het leven van de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, van de ambtenaar of van derden."

* Er is me geen advocaat aangeboden

* Gebruik maken van een advocaat werd ontmoedigd

* Ik heb uiteindelijk geen advocaat kunnen zien

Wat me nog niet duidelijk is: wanneer kan ik een boete verwachten, en kan het voor me zin hebben deze boete aan te vechten?

Heb ik op een of meerder van de bovenstaande punten gelijk? Ik ben er nog vrij boos over, en kan er waarschijnlijk niet met een neutrale bril tegenaan kijken.

Bij voorbaat dank.

woensdag 2 januari 2013