Wanneer bekeuring binnen/buiten de bebouwde kom

2 reacties

Zoals ik in een ander topic al schreef had ik op een provinciale weg binnen 2 minuten 2 bekeuringen te pakken
1 bij bord 50 km/u en ander iets verder bij 80 k/u

de provinciale weg is qua snelheid verdeelt in 3 stukjes
eerst 70 dan 50 en daarna 80

de bekeuring op stuk van 50 werd ik bekeurd alszijnde binnen de bebouwde kom

nu reed ik vandaag datzelfde stuk weer vanaf mijn werk en heb ik goed gekeken maar kon nergens een plaatsnaambord ontdekken zodat je kon weten dat je in een bebouwde kom zat

zijn er voorwaardes waaraan justitie moet voldoen om me te bekeuren cf norm van binnen de bebouwde kom? naar mijn weten begint een bebouwde kom altijd met een plaatsnaam bord maar die staat er niet

zaterdag 4 mei 2013