Weigeren aangifte wegens vooringenomenheid?

16 reacties

In 2008 kondigde mijn vrouw onze scheiding aan.

Dit resulteerde tevens in een aantal aangiftes van mijn ex echtgenote tegen mij. De aangiftes, in mijn ogen vals en enkel bedoeld om zoveel mogelijk schade toe te brengen, werden of geseponeerd of ik werd vrij gesproken.

Ondertussen werd ik in het bezit gesteld van het complete dossier dat de politie tegen mij opbouwde. In dat dossier kwam ik meerdere strafbare feiten tegen die mijn ex echtgenote tegen mij pleegde. Zij leverde dit in als bewijs dat ik haar zou lastig vallen.

In 2010 wilde ik een aangifte doen art 188 (valse aangifte) maar de politie weigerde. Ondanks dat de ombudsman mij in het gelijkstelde de aangifte werd niet opgenomen. Toen ik de aangifte probeerde te bespreken met de officier kreeg ik een brief waarin ik kon lezen:

de aangifte zal door mij (de officier) niet worden opgenomen op basis van de informatie die ik nu heb. Ik zie geen strafbare feiten (logisch, ik had het bewijs niet ingeleverd omdat ik eerst wilde weten of de officier bereid was te luisteren) en wanneer deze er zouden zijn zal ik alsnog niet tot vervolging over gaan.

Kortom, de officier wilde op bais van wat er in de politiesytemen stond mijn aangifte niet opnemen.

Inmiddels zijn mij dus meerdere strafbare feiten bekend geworden waaronder een lasterlijke aanklacht. Echter blijft de politie op basis van de brief van de officier mijn aangiftes weigeren. De advocaat, die mij tijdens de strafprocedure tegen mij hielp, heeft inmiddels de officier opnieuw in het bezit gesteld van mijn aangifte (een maand of twee geleden) maar ik hoor niets meer en mijn advocaat ook niet.

Welk middel moet ik nu gebruiken? Ik bedoel, ik raakte indirect mijn baan kwijt door de aangiftes die mijn vrouw deed. Daarnaast heb ik enkele duizenden euro's schuld opgelopen door de rechtszaken en ellende. Tevens kom ik nergens meer aan het werk in de branche waar ik werkte (BOA vanuit het politiebureau voor de gemeente)

Wie kan mij helpen?

maandag 11 juni 2012