intimidatie werknemers in de privesfeer

1 reactie

In de privésfeer heeft een medewerker de andere medewerker tot twee keer toe behoorlijk geïntimideerd. Dit terwijl hij (medewerker 2) met de kwestie waar het om ging niet persoonlijk van doen had. Het betrof een familielid van de medewerker 2 die een conflictsituatie had met medewerker 1.
Tot twee keer toe heeft medewerker 2 medewerker 1 thuis opgezocht en dreigende taal uitgesproken.
Medewerker 1 voelt zich geïntimideerd en uiteraard heeft hij last van de hierdoor verstoorde arbeidsverhouding.
Kan ik als werkgever medewerker 2 hier op aanspreken? Welke sancties kan ik opleggen?
Het is niet de eerste keer dat medewerker 2 iets onoorbaars doet. Dossiervorming wordt reeds bijgehouden.

Graag uw reactie, advies.

dinsdag 16 december 2014