buurman met gedragsproblemen

3 reacties

Sinds 3 jaar ben ik een huurwoning ingetrokken. Mijn buurman zocht meteen contact. Dit contact kreeg al snel een vreemde wending. Hij drong steeds aan de sleutel van mijn huis te willen hebben, alvast mijn zoon te willen leren kennen, en mijn zoon op te gaan halen bij het kinderdagverblijf zonder dat ik dit initiatief steunde. Het contact dat hij opnam was dagelijks, daarbij belde hij aan, belde me op zodra ik thuis was, achervolgde me, staarde over de schutting, wachtte me op bij het huisvuil, en gooide een grote hoeveelheid brieven in mijn brievenbus. Hij reageerde daarbij steeds grimmiger op afwijzingen, en commandeerde dat ik hem op de koffie moest ontvangen. Vaak heb ik proberen duidelijk te maken dat ik niet dezelfde mate van contact voor ogen had als hij, en dat ik het contact dat hij zocht als dwingend ervaarde. Uiteindelijk heeft de woningbouw hem aangesproken op zijn gedrag en is het enige tijd rustig geweest. Tot een maand later ik zag dat er iemand vanuit het donker voor mijn raam naar binnen aan het kijken was terwijl mijn zoon en ik aan het eten waren. Toen heb ik de voordeur opengedaan en ben heel boos geworden en gevraagd waar hij mee bezig was. Als reactie daarop heeft hij met geweld de voordeur proberen open te drukken, beuken. Dit voorval heeft veel indruk op mij gemaakt, en sindsdien heb ik last van angstklachten. Hier bleef het niet bij. Snachts werd ik uit mijn slaap gehouden doordat zodra ik mijn licht uitdeed, dit checkte hij door naar zijn voordeur uit te gaan en van buiten te kijken, daarna rende hij naar boven en hij begon met lawaai te maken zoals het gooien van zware objecten tegen mijn slaapkamermuur/ totale woedeuitbarstingen, juichgeluiden te roepen, schreeuwen, meestal een uur lang maar ook langer. Het volgen bleef aanhouden. Ik heb de vorige bewoonster gebeld en zij heeft aangegeven vergelijkbare ervaringen te hebben gehad met ongewenste aandacht, maar nadat zij een vriend had is dit afgelopen. De woningstichting heeft aangegeven met het gedrag van deze man bekend te zijn, en een brief gestuurd waarin zij aangeven over te gaan op uitzetting, en dat meldingen van vorige bewoners zullen worden meegenomen, en tevens het dringende advies zich te melden bij een maatschappelijk werker. Dit heeft een korte tijd tot rust geleid. Het volgen en gluren houdt aan en de overlast: het patroon van aandachttrekken en afreageren blijft. Echter na bemoeienis met een broer van de buurman met de situatie geeft de woningstichting niet meer thuis. De overlast is nu minder, hij houdt snachts een bimbamklok tegen de muur die bijvoorbeeld wel om 4.00 afgaat en om 4.32 maar weer niet om 5 uur, daarnaast zijn er nog bonk en schraapgeluiden tegen de muur snachts, en reageert hij op aanwezigheid van mij en mijn zoon om het huis waardoor ik niet goed van mijn tuin gebruik durf te maken omdat dit het oude patroon weer activeert. Ook stond hij een aantal maanden geleden een aantal weken voor de school van mijn zoon, waarna ik mij gedwongen voelde school en opvang op de hoogte te stellen van mijn situatie. Ik ben heel erg bang voor deze buurman. Dit uit zich in angstaanvallen wanneer ik hem zie en heb regelmatig nare dromen. Ik heb enige tijd contact gehad met slachtofferhulp. Zij adviseerde mij te verhuizen. Omdat ik alleen opvoed en momenteel geen volledige baan heb, ben ik niet in staat om te verhuizen, ook met het oog op lokatie van de school van mijn zoon en kinderopvang waarvan ik afhankelijk ben. Je zou kunnen zeggen dat de overlast nu vergeleken eerder meevalt, hij zoekt geen contact (wel heeft hij recentelijk nog vlak achter me gaan staan terwijl ik langs mijn auto stond, dit ervaarde ik als zeer bedreigend) en geluidsoverlast is geen reden tot uitzetting, en het volgen moeilijk aan te tonen omdat het mijn buurman is. Mijn angst gaat echter na al hetgeen zich voltrokken heeft niet meer weg. Kan iemand mij advies geven wat mijn rechten zijn en hoe ik mijn situatie kan benaderen richting woningstichting? Had de woningstichting mij op de hoogte moeten stellen van de structurele overlast vanuit deze buurman?

zaterdag 18 december 2010