Heeft meneer X recht van overpad?

15 reacties

Ik woon in een blok met 12 appartementen. Bestaande uit 4 beneden woningen en daarop 8 boven woningen. In 2002 heb ik samen met de andere 3 eigenaren van de gemeente een stuk grond aan onze achtertuin gekocht. Er liep een achterpad en dat gaf een probleem. De vergadering van eigenaren heeft toen besloten dat de grond van het oude pad gratis in bruikleen werd gegeven met de verplichting dat op de nieuw te kopen grond op rekening van de eigenaren van deze beneden woningen voor eigen rekening een nieuw achterpad gemaakt werd. Wij hebben per beneden woning ongeveer € 500,00 moeten betalen voor de aanleg hiervan op onze nieuwe grond.Deze grond is in het kadaster opgenomen als zijnde eigendom van de beneden woningen. Hierop is door de notaris in de koopakte een recht van overpad opgenomen. Als zijnde de mogelijkheid voor de benedenburen om achterlangs hun huis te kunnen betreden cq verlaten.

Nu hebben wij(de v.v.e.) al jaren problemen met een bewoner van een bovenwoning. Volgens hem hebben wij de grond van het oude pad gestolen en heeft hij het recht(als bewoner van een bovenwoning)om dit pad te gebruiken. Normaal is dat voor ons totaal geen probleem als andere mensen dit pad gebruiken maar deze meneer de hinderlijke gewoonte heeft om regelmatig op dit pad te blijven staan en uitdagende gebaren te maken (keel doorsnijden etc) wil ik graag weten: mag deze zéér hinderlijke meneer dit pad gebruiken of heeft hij hier niets te zoeken?

vrijdag 23 januari 2015