huuropzegging, bedreiging, chantage

3 reacties

Beste Helpdesk,

Sinds 5 jaar bewoon ik een monumentaal pand.

Heden speelt zich een huurconflict af. Begin juli benaderde verhuurder mij met de mededeling dat er op woensdag 4 juli geschilderd moest worden aan de buitenkant. De schilder moest ook bij mij binnen omdat de sponningen geschilderd moesten worden, en daarvoor moest het dubbel glas weggehaald worden.

Echter moest ik die week voor werk naar het buitenland en konden de werkzaamheden niet plaatsvinden. Ook heeft verhuurder dit niet op tijd overlegd. Mijn idee om de afspraak te verzetten viel niet in goede aarde, want het "werk" moest doorgaan. De vraag van verhuurder om ouders te vragen te helpen is gehonoreerd

Mijn ouders wilden echter niet meewerken aan het weghalen van de ramen, omdat ik dus weg was en ik kan het niet. Dit heeft geresulteerd in meerdere bedreigingen met het opzeggen van huur en de gemaakte kosten doorberekenen in mijn huur. Daarnaast zijn er veel scheldkanonnades aan mijn adres en aan dat van mijn ouders geweest.

Het Juridisch Loket heeft tweemaal aangegeven dat verhuurder niet geschikt is als verhuurder. Daarnaast gaven politie en Juridisch Loket aan dat verhuurder de ramen moet verwijderen en niet ik, aangezien zij deze geplaatst hebben. Het Juridisch Loket maande mij contact op te nemen met een huisarts omdat verhuurder zeer dwangneurotisch is. Deze verklaarde inderdaad dat haar gedrag niet normaal was, maar haar laten opnemen kon helaas niet.
Echter heeft dit verhuurder niet verhinderd meerdere dreigbrieven en laster te verspreiden. Reactie van ouders om huurder met rust te laten, werden niet gehonoreerd. Tenslotte kreeg ik een brief waarin 5 eisen gesteld werden om te mogen blijven in het pand. Een extra huurverhoging in september en wisseling van taken maken hier deel van uit.

Mag verhuurder dit allemaal en wanneer mag een verhuurder legaal de huur opzeggen? Ik heb zover ik weet geen wanprestatie geleverd, aangezien ik keurig de huur betaal en het huis als huis gebruik

vrijdag 3 augustus 2012