Last van de buurman

1 reactie

Ik zou graag een beroep willen doen, omdat ik op 14-10-2011 een aanvaring heb gehad met mijn buurman. Van een opmerking over de weg blokkeren werd de buurman boos. Hij zou mij kapot schieten en heeft er 6 jaar voor over om te zitten. Voorgeschiedens: ik woon al 43 jaar op dezelfde lokatie, stoepwoning.. Toen ik voor het eerst in de stoep kwam 1965, was het maar een smal pad, voor de fietsen en handkar. Modderig en geen autostoep, (bewijzen aanwezig) In de jaren 70 hebben wij de stoep geasfalteerd en verbreed met medewerking van de Gemeente. De afrastering verplaatst zodat de buurt er ook gemak van heeft. Met die verbreding heb ik nu spijt ,na deze affaire. Omdat het toen een familiestoep was, hebben wij gebruik gemaakt van verbetering van de stoep. Dan konden wij er ook met de auto er van af. Gezien mijn gezondheid. In de laatste jaren vonden er vaak verhuizngen plaats van buren. In ca /2002/2003 is de huidige buurman komen wonen. Op zich een jofele jongen in het begin. Maar niets is mnder waar. Voordat hij naast mij kwam wonen, werden wij door een ex-collega gewaarschuwd hoe hij was. Wij geloofden het in eerste instantie niet. Inmiddels zijn wij er achter gekomen hoe hj is. Het woord opvoeding heeft hij nooit van gehoord.Houdt geen rekening met de buurt, maakt zijn eigen wetten waar een ander zich dan aan moet houden. Hij handelt in auto's , fietsen en brommers. Daar hebben wij veel last van. Zelf moest ik mijn auto wegzetten op mijn eigen terrein, omdat hij niet kon draaien vanwege de vele auto's( zijn auto's) die in de weg staan. Als opmerking kregen wij van hem; "jullie moeten eens aan de buurt denken" Een opeenstapeling van ergenissen. Hij zet zijn auto's zo neer dat er nauwelijks iemand door kan en heeft daardoor de afrastering van mijn land omver gedrukt. Ik heb last van geluidshinder en stank van de brommers. Door dat uitproberen van de brommers rijdt hij wel over mijn eigendom. Dat kan dan allemaal zomaar. Ergenis zoveel. Hij zet het overpad af met bloembakken, emmers, teilen etc. Als ik met groot materiaal erdoor heen moet lukt dit niet. Het gangpad(overpad) is er nu te smal voor. Zelfs met de fiets gaat het moeilijk. Hij bedreft zo wel ons woonplezier. Mijn kleinkinderen kunnen niet spelen en als zij ergens tegen aankomen zet de buurman de brommer er neer, zodat de kinderen er weer niet kunnen spelen. Hij bouwt illegaal een carport en belemmerd het uitzicht voor mij en de andere stoepbewoners. Hij bouwt een afdakje en de afwatering komt op mijn grond. Moet ik dit allemaal goed vinden? Erfscheiding gebarricadeerd met stenen en onderdelen van bromfietsen, zodat ik niet bij de afvoer van de droger kan komen. Daar had ik hem op geattendeerd dat hij dit vrij moest houden. Ik moest mijn schuurdak vernieuwen en gevraagd of hij zijn spullen wou verwijderen, maar kreeg als antwoord dat hij geen tijd had. Nadat ik bijna klaar was, kwam hij en vroeg of het nog weg moest. (treiteren?) Zonder overleg knipt hij de hortensia af, als hij er last van heeft. Door zijn moeilijke karakter moeten wij alles maar aanhoren en nemen. De wijkagent die wacht ook de situatie af. Bij geen reactie van U, ga ik werkelijk definitief aangifte doen voor doodsbedreiging. Ik hoop op een reactie. b.v.d.

dinsdag 18 oktober 2011