HE
hermes
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Benoeming Kascommissie. Hoe werkt dat?

4 reacties

Beste lezers, Mijn VvE heeft altijd zonder Kascommisie gewerkt. De afgelopen jaren zijn er ook nooit cijfers overlegd door het bestuur, laat staan dat ze gecontroleerd zijn door een kascommissie en goedgekeurd zijn door de Vergadering van Eigenaren. Ik heb een paar jaar geleden iedereen wel gewezen op het feit dat dit verplicht is. Op de vergadering destijds in 2012 (zonder agenda en notulen) is wel besloten dat twee heren (leden) deze kascommissie zouden vormen. Nu zijn we drie jaar verder en nu geeft het bestuur aan dat ze de jaarrekening willen opstellen over het afgelopen jaar (die andere twee worden even 'vergeten'). Het bestuur meldt ook dat de cijfers gecontroleerd zullen worden door de heren die jaren geleden zijn benoemd (wat dus nergens is vastgelegd). Als ik het begrijp zijn notulen niet verplicht en een besluit dat genomen is tijdens een vergadering is rechtsgeldig (vastgelegd of niet). Ik weet dat een kascommissie ieder jaar door de Vergadering benoemd moet worden en dat dit wel dezelfde personen kunnen zijn. Maar het kan toch niet zo zijn dat die kascommissie die na hun benoeming in 2012 en vanaf dat moment geen enkel initiatief heeft genomen nu ineens per mail door het bestuur alsnog aangesteld worden? Die commissie zijn namelijk 'vrienden' van het bestuur... Ik vermoed dat zij (in mijn ogen niet kundig aan de hand van hun achtergrond en vele niet slimme opmerkingen) de r**t willen redden van de sjoemelende bestuurder. Ik wil eigenlijk dat die commissie alsnog officieel gekozen wordt en de jaarcijfers van de vorige drie jaren alsnog gecontroleerd en goedgekeurd worden. Ik weet dat zij mij uiteraard als mieren**ker zien, maar ik stel toch geen absurde eisen lijkt me. Helaas ben ik vrijwel het enige lid dat zich kritisch opstelt. Het is een enorm getrek en geduw om de zaken volgens 'het boekje' te laten verlopen. Daarom wil ik als enige controlemiddel mij gaan beroepen op mijn inzagerecht in de administratie. Ik mag toch ook gerust stellen dat als er geen goedgekeurde jaarrekeningen zijn, dit ook invloed (kan) hebben op de verkoopbaarheid van mijn portiekflat.

maandag 9 maart 2015