Besluit nietig of toch geldig

2 reacties

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik ben lid van een VvE. Tijdens de ALV geeft de voorzitter van de vergadering tevens bestuurslid zijn mening over een onderwerp/agendapunt. Er wordt verder hierover niet gediscussieerd en de vergadering wordt niet uitgenodigd om te stemmen en niemand reageert. Deze 'besluit' wordt dan in de notulen geschreven. Gezien dat er niet wordt gestemd is deze besluit geldig of is het een nietig besluit?

M.v.g.

Gobnait

woensdag 16 maart 2016