Bekroond door redactie: 10.000 punten behaald in een periode van 2012-2016
afbeelding van Joannes
Joannes
Aantal ontvangen sterren: 2
Bekijk details

Besluit zonwering in ALV anders omschreven als in Huishoudelijk reglement

4 reacties

De commissie zonwering heeft begin 2012 een alles omvattend zonweringsvoorstel gedaan. Dit is bespoken in de Algemene Ledenvergadering begin 2013. Diverse eigenaren, waaronder bestuursleden, hebben rolluiken aangebracht in het jaar 2012.
We hebben hier niet alleen eigenaren van appartementen maar ook huurders.

Daarvan is verslag gedaan in de notulen, lees hieronder.

Het huishoudelijk reglement is gewijzigd zonder dat de ALV hierover de goedkeuring heeft gegeven. Nml Artikel 13 is toegevoegd.
In de notulen staat;
Na vaststelling van het HR incl. de bijlage omtrent zonwering, hetgeen zoals heeft plaatsgevonden, is goedkeuring door de vergadering op dit punt dus niet meer noodzakelijk als de eigenaren zich aan de vastgestelde eisen houden.

Hieruit lees ik dat het voorstel dat is gedaan door de zonweringscommissie als bijlage bij het HR zou worden toegevoegd. In plaats daarvan is artikel 13 opgenomen wat alleen spreekt van screens terwijl het voorstel uitgebreider was. Daarin wordt aangegeven welke- en waar zonwering mag worden aangebracht. Dus hier ging het over screens, rolluiken, Velux rolluiken en knikarmschermen.
Volgens bovenstaande regel uit de notulen is goedkeuring van de vergadering niet nodig indien men zich aan het zonweringsvoorstel houdt.

Artikel 13 staat het dus weer anders nml;
Het is, na goedkeuring door de Algemene leden vergadering, toegestaan om zonwering aan te brengen. De hieronder vermeldde typen of vergelijkbaar in combinatie met de beschreven kleurstellingen zijn toegestaan.
Screens ….................... enz.

Hier staat niet bij WAAR die zijn toegestaan! En nu moet er ineens wel weer toestemming worden gevraagd en dan kan daar pas op de volgende vergadering over worden gestemd. Dus als het tegenzit over 1 jaar.
Rolluiken zijn per vergadering ook goedgekeurd maar ik zie in artikel 13 HR niets daarvan terug!
Voor eventuele nieuwe bewoners is dit compleet onduidelijk.

Artikel 13 zou dus moeten zijn;
Het is, na goedkeuring door de Algemene leden vergadering, toegestaan om zonwering aan te brengen. Zie voor de juiste soorten, kleuren en uitvoeringen de bijlagen opgesteld door de zonweringscommissie.

En dan de pagina´s zonweringsvoorstel als laatste pagina´s toevoegen aan het HR.

Hoe denkt het forum hierover?

woensdag 24 april 2013