Bestuur VvE heeft een nietig besluit genomen en uitgevoerd, wil dit alsnog middels stemming gaan wettigen.

27 reacties

Het bestuur heeft in strijd met de statuten Modelreglement 1992(artikel 38), in volledige weerwil met haar eigen notulen (laatste Algemene Leden Vergadering) , geld uitgegeven(niet zijnde onderhoud) aan klapstoeltjes in de liften, overigens zonder iemand hierover te informeren.

Het bestuur is zich nu bewust van haar fout en wil deze stemming alsnog achteraf gaan houden. Echter gelet op het feit dat het geld al is uitgegeven, komt een dergelijk stemmingsvoorstel als uiterst bezwaard en merkwaardig over. Maar toch zal naar verwachting, een meerderheid van de leden/eigenaren, het bestuur wel volgen, omdat ze denken dat het bestuur een soort "gekozen regering"is en dus altijd over alles mag besluiten en beschikken.

Moet de situatie feitelijk niet hersteld worden door de leden van het bestuur, naar een situatie als van voor de uitgaven van het geld en de plaatsing van deze klapstoeltjes?
Ze storten de uitgaven maar zelf terug?

In artikel 38 lid 8 wordt ook de mogelijkheid genoemd, om ingeval er geen persoonlijk voordeel is van een eigenaar, hij behoeft dan niet bij te dragen in de kosten.

De vraag is:

Hoe objectiveer je een persoonlijk voordeel?

Immers voornoemde klapstoeltjes zijn de eerste 14 jaar van het bestaan van het complex, nooit als een gemis of nadeel ervaren.

Echter de klapstoeltjes zijn geplaatst opdat iemand van het bestuur, tijdens een lifstoring in een van de drie liften, heeft moeten wachten op een monteur. En nu zijn ineens alle liften voorzien van een klapstoeltje. Ik wens niet te betalen voor onzinnige uitgaven, die niets met onderhoud te maken en of veiligheid. Ingeval het bestuur besluit de tuin te overkappen omdat het wel eens zou kunnen gaan regenen en een elftal "schapen"volgen, moet dan de inadenkende minderheid dit slikken?

maandag 3 november 2014