bloembak op gallerij

4 reacties

L.S.
Ik huur een woning in een flat. Om mijn woning te bereiken moet ik langs de voordeur van mijn buurvrouw. Zij heeft haar woning in eigendom. Volgens de bouwvereniging waar ik van huur is het beheer van de flat enige tijd geleden overgegaan in handen van de VvE. Ik heb daar nooit officieel bericht van gekregen. Al enige tijd geleden heeft mijn buurvrouw aan weerskanten van de deur een paar grote bloembakken geplaatst. De doorgang die eerder 113 cm breed was is daardoor verminderd tot 77 cm. Daardoor ondervind ik voortdurend overlast. Bij een poging om haar hierop aan te spreken werd de deur voor mijn neus dicht gegooid. Een klacht bij de VvE vindt ook geen gehoor. In de akte van splitsing van de VvE staat: Iedere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken volgens de bestemming daarvan. Hij moet daarbij inachtnemen het reglement, het eventuele huishoudelijke reglement en de eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek. Hij mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de andere eigenaars en gebruikers. Op 24 mei jl is een huishoudelijk reglement aangenomen waarin ook duidelijk staat dat er geen bloembakken op de gallerij geplaatst mogen worden. Vlak daarna heeft ze nog eens demonstratief nieuwe planten in de bakken gezet. De voorzitter van de VvE stelde een bloemetje wel fleurig te vinden. Wat kan ik hier aan doen ??????????
Zoekend op internet kwam ik een bouwbesluit uit 2003 tegen die de doorgang van rolstoelen op een gallerij regelt. Dat zou 120 cm moeten zijn en voor deuren 85 cm. Maar men stelt dat in de tijd (1977) van de bouw van de flat andere normen golden. Klopt dit? En welke instantie kan ik hier voor benaderen? Alvast bedankt voor reacties.

donderdag 12 juli 2012