Gebruik VVe parkeerplaatsen

0 reacties

Een Vve-lid heeft op zijn parkeerplaats een sloopauto afgedekt met bouwzeil gestald en een gekantelde vouwwagen. N.a.v. het verzoek van overige vve-leden aan bestuur is er in de ALV met meerderheid in stemmen beslist de andere vve-lid aan te schrijven dat hij zijn parkeerplaats moet gebruiken voor het parkeren van zijn auto. Hij is van mening dat hij zelf mag weten wat hij met zijn parkeerplaats wilt doen. In een 2e brief hebben wij ( het bestuur ), nogmaals bij de vve-lid het verzoek neergelegd zijn parkeerplaats voor 1 april 2015 op orde te brengen. In de splitsingsakte art.17.4 staat niet precies vemeld dat de parkeerplaats uitsluitend gebruik dient te worden om je auto te parkeren.Wel dat het om het gebruik v.d. parkeerplaats gaat. Als vve-lid hieraan niet mee wil meewerken wij gezoodzaakt zijn hem een boete op te leggen. We hebben ook een huishoudelijk reglement, waarin vermeld staat dat het terrein er ordelijk en netjes uit moet zien. . Dit moet dan wel met volledige instemming van de overige vve-leden zijn goedgekeurt en moet ook het boetebedrag bepaald zijn.

Wat is wijsheid voordat we kosten moeten maken om een advocaat in te schakelen ?

Het bestuur VvE parkaarplaatsen/bergingen

dinsdag 3 maart 2015