Geen Voorzitter van de Vergadering, hoe los je dat op?

4 reacties

Onze VvE (50 appartementseigenaren) heeft een (interne) statutair bestuurder (geen bestuur), maar heeft momenteel geen voorzitter van de vergadering (te weinig animo onder de leden voor deze functie). Voor wat betreft de leiding van de ALV's hebben we dit probleem voorlopig opgelost door iedere keer een externe dagvoorzitter in te huren. Maar volgens het splitsingsreglement zou de voorzitter van de vergadering ook de bestuurder moeten vervangen bij belet of ontstentenis. Hoe los je zo'n situatie op? Een plaatsvervangende bestuurder benoemen bleek ook geen optie (ook te weinig animo). En hoe wordt zo'n situatie opgelost in het geval van een externe bestuurder? Moet deze zelf voor vervanging zorgen? Bij voorbaat dank voor uw hulp.

woensdag 8 april 2015