Gemeenschappelijk gedeelte of privé gedeelte?

0 reacties

Beste forummers,

Ik zit met een prangende vraag waar ik graag antwoord zou willen hebben. Wellicht kunnen jullie me helpen. Hierbij een korte introductie van de casus:

- Appartementsrecht gekocht in augustus 2014
- VvE bestaat uit 2 leden (beide 1 stem in de vergadering)
- Modelreglement 1992
- Slapende VvE waar momenteel weer nieuw leven in wordt geblazen
- Redelijk veel achterstallig onderhoud (bouwkundige keuring laten uitvoeren bij aankoop)

Uit het bouwkundig rapport blijkt dat o.a. het lood- en zinkwerk van ons balkon sterk verouderd is en vervangen dient te worden (kans op lekkages). In de splitsingsakte is bepaald dat de onderhoudskosten voor de gemeenschappelijke gedeelten voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars, in het geval van privé gedeelten komen de kosten voor rekening van de desbetreffende eigenaar. In de splitsingsakte is het volgende bepaald mbt de gemeenschappelijke ruimten:

Artikel 9
1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden ondermeer gerekend, voor zover aanwezig:
a. de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, de buitengevels, , de balkonconstructies, de daken, de schoorstenen en de ventilatiekanalen, het hek- en traliewerk voor zover het geen privé tuinafscheidingen betreft,
b. de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, de leidingen voor de afvoer van hemelwater en de riolering, de leidingen voor gas en water, de electriciteits- en telefoonleidingen, de leidingen voor radio en televisie, de bliksembeveiliging, alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.

Artikel 10
Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of een zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering.

Nu stellen de buren zich op het standpunt dat het lood- en zinkwerk van het balkon valt onder de definitie van "technische installatie die uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekt". Daarmee zouden de kosten voor rekening van ons. Wij stellen ons op het standpunt dat het hier de balkonconstructie betreft.

Aan jullie de vraag, wie heeft er gelijk?

maandag 16 maart 2015