CA
carpediem
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Hoe zit het met het inzagerecht administratie VvE?

12 reacties

Beste medelezers, Ik weet dat ieder lid van van een VvE recht heeft op inzage in de administratie indien zij dit verlangt. Ik wil hier gebruik van gaan maken want mijn Vereniging doet niet aan jaarrekeningen etc. Nee, ook een vergadering bijeenroepen is een gebed zonder einde. Ik heb natuurlijk geen keihard bewijs maar om meerdere redenen heb ik sterk de indruk dat er veel dingen niet kloppen. Nu is mijn vraag hoe ik dit precies moet aanpakken. Ik stuur een verzoek naar de penningmeester. Het is gebruikelijk binnen mijn VvE dat alles per mail gaat, de penningmeester woont in hetzelfde flatgebouw. Dit moet per se aangetekend neem ik aan. Een redelijke termijn om aan mijn verzoek te voldoen is twee weken? En dan stel hij reageert niet. Dan kan ik via de kantonrechter een machtiging afdwingen. Maar hoe werkt dat? En mijn laatste vraag, hier valt door een bestuur toch ook niet tegen te procederen? Als iemand aan zo'n normale vraag niet wil voldoen? Dat verlies je dan toch altijd? Ik wil alle bankafschriften inzien. En stel ik kom frauduleuze handelingen tegen. Wat moet ik hier tegen doen? Fotograferen? Oja, ik zie dat er veel juristen zijn die een 'gratis' gesprek aanbieden. Natuurlijk hopen ze hier meer uit te halen, maar is het raar om een dergelijke vraag aan hun voor te leggen? Alvast hartelijk bedankt.

zaterdag 23 mei 2015