Jaarcijfers VvE al 5 jaar niet correct

2 reacties

Het appartementsgebouw bestaat uit eigenaren van 20 woningen en eigenaren van 92 parkeerplaatsen en 36 berging in ondergelegen stallingsgarage.

Sinds enkele jaren wordt aan de professionele beheerder en het bestuur van onze VvE gevraagd om een splitsing in de jaarcijfers te maken tussen de woningen en parkeerplaatsen/bergingen om zo inzicht te krijgen in de specifieke opbrengsten en kosten per soort eigendom. dwz woning of parkeerplaats / berging . Deze discussie over de kostenverdeling zorgt op de jaarlijkse vergadering voor een hoop ergernis bij de beheerder en het bestuur. De beheerder heeft in in de laatste 2 jaarverslagen een aantal aannames en schattingen gedaan om de verdeling inzichtelijk te maken en geeft in een officieel schrijven aan dat er in de statuten geen splitsing staat aangegeven tussen de eigendomsvormen. Nadat de officiële akte is opgevraagd bij het kadaster blijkt dat de kosten wel degelijk gesplitst dienen te worden naar type eigendom. Er zijn kosten die 100% voor rekening van de woningen komen, kosten die voor 100% voor rekening van de parkeerplaatsen zijn ( beveiliging garage, roldeur, hellingbaan etc ) en kosten die naar breukdeel verdeeld worden (verzekeringen ) Door deze verdeling toe te passen krijg je een correct beeld van de opbrengsten en schulden waarop ook de maandelijkse servicebijdrage gebaseerd kan worden. Ondanks dat deze gegevens bekend zijn heeft de beheerder toch de jaarcijfers 2013 volgens zijn oude methode in de vergadering " er door gedrukt" en wenst hij niet binnen redelijke termijn een correctie door te voeren over de afgelopen jaren. Deze correctie wordt nu door enkele eigenaren gedaan maar ook aan verzoeken om bepaalde specificaties aan te leveren geeft de beheerder geen gehoor.

Vraag:
1) Ben je verplicht om de servicebijdrage te betalen nu blijkt dat de servicekosten jarenlang verkeerd zijn berekend?
2) Is het mogelijk om de cijfers van de afgelopen 5 jaar door de kantonrechter te laten vernietigen waardoor deze ( herzien ) in een vergadering opnieuw moeten worden goedgekeurd?

dinsdag 22 april 2014