Kan de VvE mij verplichten om bij te dragen aan de kosten van een gemeente-plantsoen?

22 reacties

In de vergadering is beslist dat de VvE het plantsoen gelegen aan de voorkant van mijn appartement zal onderhouden. De kosten hiervan komen ten laste van de VvE. Ik ben het hier niet mee eens omdat het plantsoen eigendom is van de gemeente. Kan de VvE mij verplichten om toch bij te dragen in deze onderhoudskosten. Mogen deze kosten uberhaupt wel ten laste van de VvE komen?

maandag 30 maart 2015