Kan een lid van de VvE het bestuur sommeren een besluit van de Vergadering te negeren?

1 reactie

De Vergadering van Eigenaren heeft een besluit genomen, dat volgens een der leden van de VvE in strijd met de wet en splitsingsreglement - en derhalve nietig - is. Kan dit lid het bestuur sommeren dit besluit te negeren, zonder in een gerechtelijke procedure de nietigheid/onrechtmatigheid van dit besluit te laten vaststellen? Zelfs als zijn argumenten voor nietigheid heel plausibel zijn?

woensdag 8 april 2015