Kascommissie

3 reacties

Beste forum-lezers,
De voorzitter van het VvE bestuur heeft de kascommissie laten weten dat zij niet alle stukken mag inzien en uitsluitend bij de voorzitter thuis,onder diens toezicht een aantal stukken mag inzien. De kascommissie wil de stukken bij hun thuis bekijken en hierover samen discussiëren. Voorzitter en kascommissie wonen in 1 gebouw. De kascommissie wil o.a. controleren of contracten niet strijdig zijn met o.a. model- en huishoudelijk reglement en dat de factuur klopt met het contract. Ook wil de kascommissie bestuurnotulen bekijken, of er evt. rechtshandelingen worden vermeld, waartoe het bestuur niet bevoegd is.
De opgevraagde bescheiden die de voorzitter weigert de kascommissie ter beschikking te stellen zijn:
1. Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2013.
2. Contractadministratie met contracten.
3. Notulen bestuursvergaderingen.
4. Concept incassoreglement.
Het bestuur heeft geen oren naar het BW, boek 2, art. 48 lid 2 (wettelijke basis van ons verzoek). De op te leveren stukken zijn niet meer dan dat accountantskantoren in hun controlewerkprogramma opnemen. En accountants controleren ook niet aan de tafel van de boekhouder. Door deze weigering kan er nu geen interim- controle plaats vinden, zoals vorig jaar met het bestuur was afgesproken.
Vraag: stelt de kascommissie nu vreemde eisen?
Wie heeft hier ervaring mee? Wat adviseren jullie de kascommissie?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Groeten Eduardo

woensdag 7 augustus 2013