als leden van een VvE een verdeelsleutel hebben voor exploitatie, onderhoud etc., geldt deze sleutel dan ook voor verplichte zak

5 reacties

Als VvE met 2 appartementsrechten, hebben wij ongelijke aandelen in het geheel van onderhoud en exploitatie. Vallen verplichte zaken als kosten van Kamer van Koophandel, kosten van bankzaken e.d. ook onder deze sleutel? Volgens ons zijn de genoemde voorbeelden exploitatiekosten, de andere partij vindt dat deze voor 50-50 rekening zijn.

vrijdag 25 november 2011