Moet een gemeente bij het verlenen van een bouwvergunning rekening houden met artikel 50 lid 1 van BW5

2 reacties

De gemeente wil een bouwvergunning verlenen aan mijn buren voor een serre met doorzichtig glas in de volledige serrewand van ca.12 m2 op minder dan 2 meter van en geheel parallel aan de gezamenlijke erfgrens (geen openbare weg). Volgens artikel 50 lid 1 van BW5 is het niet geoorloofd om zonder toestemming van de buren binnen twee meter van de erfgrens vensters met doorzichtig glas te hebben. Mijn buren zijn niet van zins hieraan te voldoen.
De gemeente stelt nu dat een voorschrift uit het BW niet hoeft te worden meegenomen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag.
Evenmin zal de gemeente daarop handhaven.

Mag de gemeente dit zo doen?
En wat staat mij te doen als de gemeente die vergunnign straks verleent?

zondag 19 september 2010