Ondanks verslagen van Argonaut zijn bij mijn woningaanpassingen WMO fouten gemaakt en heb ik geen juist aangepaste keuken

1 reactie

Bij mijn aanvraag(nov. 2009) bij WMO tot woningaanpassingen (t.w. aanpassingen bij trap-leuningen, beugels + hoge wcpotten badkamer en toilet, onderrijdbare keuken) zijn vooral bij het maken van aan mij aangepaste keuken fouten gemaakt. Er zijn verslagen gemaakt door Argonaut, waarin staat hoe de woningaanpassingen er uit moeten komen te zien. Deze behoren te worden opgevolgd door gemeente en aannemer. Er zijn veel strubbelingen geweest, omdat ik meende het recht te hebben, sommige dingen extra te laten uitvoeren en hier eventueel voor bij te betalen. Dit recht (ik ben 44 jaar) is mij ontnomen door gemeente en aannemer, omdat ik als lastig en dwars en persoon met "ruis op de lijn"werd bestempeld. Er zijn nu bij de keuken belangrijke fouten gemaakt. De aannemer heeft niet de juiste kasten besteld en geplaatst, die wel waren afgesproken, het aanrecht is op 95 cm hoogte geplaatst, welke ik zou hebben aangegeven, maar hij niet nagekeken heeft in de verslagen Argonaut, waarin wel staat dat de hoogte op 90 cm gehandhaafd kan blijven. Er is (nog) geen voetenbeugel op de grond geplaatst, omdat de door mij aangegeven hoogte daarvan niet te maken is voor de aannemer, zo lijkt.Hij stelde voor 5 cm van de muur en later 10 cm van de grond. Ik moet veel zittend werken en heb een hoog-laag trippelstoel, die ik in hoogste stand moet zetten om aan de huidige hoogte van aanrecht te kunnen werken, mijn voeten hangen dan los van de grond en ook een beugel van 20 cm hoog voldoet dan niet meer. Ik kan daar niet bij met mijn voeten. Dit levert gevaar op. Ook is koken erg moeilijk als ik de stoel, voor verplaatsen van hoog naar laag en omgekeerd moet zetten. (Verplaatsen in hoogste stand mag niet!) Langdurig staan bij het koken geeft erg veel pijnklachten aan benen, rug en schouders o.a. door reuma, claudicatio intermittens, Chronische vermoeidheid, bekkeninstabiliteit, beperkingen in de schouders (niet boven schouderhoogte kunnen tillen en bewegen) etc.
De gemeente heeft nu, in oktober 2011 verklaard dat de keuken juist is afgeleverd en de fouten die zijn gemaakt niet door de gemeente zullen worden betaald. De keuken zou in juni 2011 door de woningstichting als klaar zijn verklaard. Er loopt nog een offerte van de aannemer naar mij toe, om de fouten opgelost te krijgen en de keuken verder af te werken. *Servieskast (1 grote deur) omwisselen in servieskast met onderin 2 pannenladen en een naar li. draaiende deur ipv rechts draaiende deur. * Vervangen van 1 diepe pannenlade door 2 kleinere laden t.w. bestekladen, in de ladenkast onder het aanrecht. Die ladenkast is ruim 90 cm hoog en met stelpoothoogte 94/95 cm hoog en daarmee te hoog om aanrecht voldoende te laten zakken naar werkbare hoogte. * Verlagen van het aanrecht naar 90 tot 91 cm * Plaatsen van voetenbeugel op grond, met waarschijnlijk 10 cm hoge klossen, om de beugel op 20 cm te krijgen. Ik moet respectievelijk 400 euro, 350 euro en ruim 1000 euro betalen voor deze onderdelen. De Servieskast is gratis, is al betaald. En 135 euro "opstartkosten". De gemeente betaald de woningstichting (eigenaar van mijn huis) zo'n 1500 euro minder dan begroot.
Ik heb hulp gevraagd aan een ergotherapeute, zij heeft mij verklaard dat de keuken GEEN aangepaste keuken is en slordig gemaakt. Ondanks berekeningen en uitleg wil de gemeente niets er van weten. Ik moet nu zelf geld gaan betalen om WMO aanpassingen juist uitgevoerd te krijgen. Dit lijkt mij niet juist. Daarnaast leef ik van bijstandsuitkering en moet ik geld lenen om het betaald te krijgen. De aannemer wil geen fouten erkennen die tussen hem en mij zijn gemaakt. Ik krijg van gemeente nog 360 euro terug (van maken van sokkel voor wasmachine) en heb dit ingelegd als mijn bijdrage aan het oplossen van dit probleem. Met de vraag of de aannemer ook kan schikken. Dit wil hij neit en gaf mij een offerte met bovenstaande bedragen. WAT moet ik doen en wat is de juiste oplossing om tot een echt bruikbare aangepaste keuken te komen???

donderdag 6 oktober 2011