Opzeg termijn huidige beheerder

1 reactie

L.S.
Het pas gekozen bestuur van onze VVE wil graag overstappen naar een andere Beheerder/Bestuurder. Aangezien er geen schriftelijke beheersovereenkomst is met de huidige beheerder/bestuurder heeft het bestuur een aangetekende brief gezonden met een opzegtermijn van een maand. In een gesprek welke twee a.s. bestuurders in juni 2015 met de huidige beheerder/bestuurder hebben gehad is nadrukkelijk gevraagd of er een schriftelijke beheersovereenkomst was afgesloten bij de activering van de huidige VVE. Het antwoord was negatief, er is geen schriftelijke overeenkomst. Nu komt de beheerder/bestuurder plotseling met een brief gedateerd in juni 2012 waarin wordt gemeld dat er in 2002 een mondelingen overeenkomst is gesloten tussen de huidige beheerder/bestuurder en een organisatie als vertegenwoordiger van diverse woningmaatschappen.
In dit schrijven werd melding gemaakt dat deze overeenkomst gold voor één jaar, met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, mits niet is opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden. Dit schrijven is nooit geagendeerd op een vergadering van eigenaren als ingekomen stuk en is niet terug te vinden in de notulen.

Aangezien ons complex nog bestaat uit eigenaren en huurders is er ook navraag gedaan bij de contactpersoon van de woonmaatschap of er bij hun bekend was met een schrijven waarin een opzegtermijn is genoemd. Dit is zowel mondelijk als per mail bevestigd dat er geen schriftelijke overeenkomst zou zijn.
Later is door de vertegenwoordiger van de woonmaatschap, waarschijnlijk met kromme tenen, toegegeven dat er wel degelijk een overeenkomst op schrift was. Dit schrijven was hem ontschoten. Uiterst merkwaardig dat zo een belangrijke brief niet op de man zijn harde schijf heeft gezeten.

De volgende vraag is voor ons actueel:
- Zijn wij wettelijk gehouden aan deze overeenkomst en hoe moeten wij deze nu uitleggen ?
- Kunnen wij hierover met de huidige beheerder/bestuurder onderhandelen en hem voorstellen de overeenkomst op 1 juli 2016 te beëindigen ?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

maandag 7 december 2015