Recreatiegrond extra kosten

8 reacties

Ik ben sinds kort eigenaar van een stuk recreatiegrond. Het stuk grond valt onder een vve waar nog ca 100 percelen onder vallen.
De percelen hebben +-30 jaar geleden een aansluiting op het elektriciteitsnet gekregen, destijds MOCHT JE KIEZEN of je een stroom aansluiting wou of niet, je betaalde hier aansluitkosten voor, mijn perceel is niet aangesloten op het elektriciteitsnet, stroom gaat opgewekt worden door zonne-energie.

Echter op dit moment is de infrastructuur veel te licht waardoor er nu te weinig vermogen is voor de percelen die wel elektriciteit hebben(toename van watt afname in de jaren). Er is nu in de VVE (nog voor mijn aankoop) een meerderheid van stemmingen geweest op het vernieuwen van het net. Omdat de VVE kas ontoereikend is is het volgende bedacht:

-Iedereen (dus ook de mensen die vanaf het begin gekozen hebben niet te participeren in de stroomafname) krijgt een aansluiting en betalen een bedrag van ca 600euro.
-Mensen die geen stroom afnemen (ik dus) kunnen zich inkopen voor een bedrag van +-2500€ (dit staat gelijk aan het bedrag wat +-30 jaar geleden is betaald)

Nu zit ik met de volgende vraagstukken waar ik geen antwoord op kan vinden.

1. Ik weet dat een VVE extra kosten mag eisen op het moment dat er een meerderheid van stemmen is in een Leden vergadering (dat had ik al gevonden). Echter lijkt het mij dat dit alleen ook betrokken mag worden op de mensen die al elektriciteit afnemen. Er zijn binnen de VVE twee groepen ontstaan (wel elektriciteit, geen elektriciteit). De "geen elektriciteit groep" heeft heel bewust gekozen nooit te inversteren in elektriciteit, en moet nu plotseling (zonder dat het daar iets voor terug krijgt 600 euro investeren. Stel dat ik nu er voor kies geen gebruik te maken van de elektriciteit. Kan ik dan de plaatsing van de stroomvoorziening op mijn perceel weigeren en ook de "verplichte" extra kosten?

2. Ik ben inmiddels wel al wat gaan kijken voor mogelijkheden, want ik wil (mist men instemt met mijn voorstel) wel graag overstappen op het vaste net.. maar : ik kan onmogelijk de kosten betalen op korte termijn. Wat wel lukt is om het totale bedrag te spreiden over 5 jaar. dit lijkt mij voor de VVE een voorstel om direct aan te nemen want mijn beredenering hierbij is dat als ik het niet doe mijn 2500€ nooit in de VVE kas zal komen, en ik ga investeren in alternatieve energie. De kosten om mijn elektriciteit aan te zetten zijn voor de VVE nul! want ik heb immers de aansluiting al. kortom mocht de VVE het in één keer willen hebben, dan doe ik het niet en betaald de VVE mijn deel uit z'n reserves. Stemt de VVE in met mijn voorstel dan hebben ze over 5 jaar alsnog de 2500 in kas (en het kost hun geen moeite of geld om mij "aan te zetten)". Het is dus voor de VVE kiezen tussen niks of 2500 na vijf jaar. Zien jullie dit ook zo of zie ik nog iets over het hoofd?

Wordt mijn voorstel aangenomen dan vind ik punt 1 geen probleem. Maar als ik wel alles in één keer moet betalen, dan vind ik punt 1 ook zinloos voor mij en vind ik dat ik dit bedrag niet hoef te betalen.

Graag jullie ideeen

vrijdag 10 januari 2014