Bekroond door redactie: 10.000 punten behaald in een periode van 2012-2016
afbeelding van Joannes
Joannes
Aantal ontvangen sterren: 2
Bekijk details

Schade aan Velux rolluiken door dakpannen - bestuur VvE wil niets vergoeden. Wat te doen?

2 reacties

Bij de storm van 31 maart zijn er veel dakpannen van ons appartementencomplex af gevallen. Een aantal daarvan hebben schade veroorzaakt aan mijn Velux rolluiken. Ik heb anderhalve dag rond het complex toegezien dat er geen dakpannen op mensen of auto's zouden vallen, een gedeelte ook afgezet met rood/wit lint. Een bestuurslid én een opzichter van de woningstichting die het gebouw heeft laten bouwen gaven mij het advies om de schade door te geven aan het bestuur. Heb dus foto's van de schade rondom het gebouw én de offerte van de reparatie van de Velux rolluiken per e-mail doorgeven aan het bestuur. Op 4 mei kreeg ik bericht van de beheerder van de VvE, en wel als volgt; "Wij hebben uw schade aangemeld als stormschade bij de opstalverzekeraar van de VvE. Daar er echter op stormschade een eigen risico van € 1.250,- per gebeurtenis van toepassing is, is er geen sprake van uitkering. Daar u de dakramen op persoonlijke titel heeft geplaatst is het bestuur van mening dat kosten van herstel niet voor rekening van de VvE komen." einde reactie bestuur. Het kan goed zijn dat de totale kosten van herstel dakpannen ( 2 man met hoogwerker een halve dag werk) niet boven de eigen risico uitkomen. Maar er is ook nog zoiets als aansprakelijkheid. Het bedrag is ook niet zo hoog dat ik daar wakker van moet liggen. Maar gezien mijn eerdere conflict met het bestuur, eigenlijk alleen met de voorzitter, (een door mij gewonnen rechtszaak) wordt ik door deze zeer onvriendelijk behandelt. De opmerking "op persoonlijke titel geplaatst" is raar, dus als mensen op persoonlijke titel hun auto parkeren bij het gebouw én er valt bij storm een dakpan op is dat hun eigen schuld! Lijkt mij het beste dat ik de VvE per brief aansprakelijk stel voor de schade, hoe denken jullie daar over?

vrijdag 8 mei 2015