CA
carpediem
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

VvE met 6 leden - 1 bestuurder en tevens voorzitter Vergadering. Wat te doen?

19 reacties

Ik heb een aantal jaren geleden een appartement gekocht. Het beheer van de VvE was altijd in handen van 1 persoon die destijds ook eigenaar was van meerdere appartementen (inmiddels ex-eigenaar). Dat is naar mijn weten altijd goed verlopen. Het jaar voordat ik er kwam wonen is dit beheer overgegaan op een nieuwe bewoner met instemming van de andere VvE leden. Dat leek heel even goed te gaan maar daarna is het één grote schimmige bedoening geworden. Het probleem zit 'm hier. De bestuurder is alleenheerser. Zij beheert de kas en is tevens voorzitter van de vergadering. (Als ik het goed heb mag dit alleen als er een tweede bestuurslid is, die dus naast haar zitting neemt.) Een kascommissie is er niet. Ik heb hier één keer op aangedrongen rechtstreeks naar alle leden. Maar dat vond de voorzitter geen juiste manier. Ik stelde immers de zaken onjuist voor (totale onzin) en het zou onrust veroorzaken dus dat zou vanuit haar gecommuniceerd moeten worden. De overige leden namen niet de moeite om te reageren. Met uitzondering van één die vond het niet direct nodig want voorheen ging het ook altijd goed... ECHTER, bij mijstonden alle signalen al op oranje... Ik heb namelijk meer informatie dan de overige leden. EN nu staan die signalen op ROOD. Zo verstreek 2012, 2013 en 2014... Geen notulen, geen financiële verantwoordingen. Eén vergadering, verder helemaal niks. Voor mij is de maat nu helemaal vol! Een ander lid heeft nu initiatief genomen en de voorzitter gemaand een vergadering te beleggen. De voorzitter denkt nu dat zij met haar vodje met wat cijfers over 2014 kan aankomen en dat is het dan. Althans dat zegt mijn gevoel. Ik heb ook als medebewoner om verschillende redenen geen hoge pet van deze persoon op. Zorgt onder andere voor overlast maar dat is weer een andere kwestie. Onttrekt zich volledig aan het sociale gebeuren als buur (is haar goed recht maar versterkt positie als alleenheerser). Stel er gebeurt wat met deze persoon, niemand kan dan bij de bankrekening etc. Mijn idee is nu om in deze vergadering KEIHARD aan te sturen op het formeren van een Kascommissie die alsnog met terugwerkende kracht de cijfers van 2012, 2013 en 2014 gaat controleren. Dit kan eventueel ook door een externe accountant heb ik begrepen en dat gaat natuurlijk flink geld kosten. Dus ik hoop dat het kwartje gaat vallen bij de andere VvE leden. En dat de Vergadering nu het heft in handen neemt. Ik weet dat zij aan het rommelen is geweest met ons geld. En dat wil ik zwart op wit boven water hebben. Naast mijn eis tot het formeren van een Kascommissie wil ik tevens gebruik maken van mijn INZAGERECHT. Niet vrijblijvend maar wederom als harde EIS. Er is nooit decharge verleend over 2012 en 2013 door de leden van de vergadering. Dit kan ook niet want er is immers geen Kascommissie die de boeken heeft gecontroleerd. Mijn vraag is nu, kan ik met deze EISEN alsnog zorgen dat de boel wordt rechtgetrokken, inclusief het aantoonbaar maken van FRAUDE door de bestuurder. WAT moet ik doen als ik hier opnieuw op een of andere manier tegenwerking in ondervind. Moet ik dan als individu naar een advocaat stappen? Wat het gaat kosten interesseert me niet. Als er maar transparantie en duidelijkheid komt. Ik wil kost wat kost voorkomen dat zij wegkomt met FRAUDE.

vrijdag 6 februari 2015