VVE met 9 eigenaren en een verhuurder. Wat kunnen we hier tegen doen?

2 reacties

Begin 2006 betrok ik mijn koopwoning en tegelijkertijd 8 andere eigenaren. Op dat moment was sinds 2005 al een 10e eigenaar in het pand aanwezig, een woningbedrijf met 65 huurwoningen. Het pand is in 2005, nog voor de komst van de overige 9 eigenaren, door de verhuurder geaccepteerd. Medio 2006 werden de overige kopers uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering van de VvE, waarbij ons werd meegedeeld dat de VvE was opgericht, dat de Afdeling VvE Diensten van het verhuurbedrijf was aangewezen als VvE beheerder en of we daarmee akkoord gingen. Het verhuurbedrijf heeft (achteraf gezien) slim misbruik gemaakt van de onervarenheid van de overige eigenaren. In de jaren die volgden bleek het gebouw vol te zitten met constructiefouten: - het plafond in de centrale hal klapte naar beneden toen er harde wind de hal in kwam door de open toegangsdeur. Bleek het gevolg van een constructiefout aan het plafond. - De lift stond meer stil dan dat deze werkte. Volgens een liftmonteur was het een "tweedehandsje" Op een gegeven moment waren zelfs 3 van de 4 geleidingskabels spontaan doorgesneden - Er ontstond op een gegeven moment door het hele blok legionella doordat in de woningen de warm- en koudwaterleiding te dicht tegen elkaar waren gemonteerd. - De verlichting in het hele gebouw functioneert vanaf het begin niet goed. - De huisbellen in het hele pand waren op een gegeven moment ontregeld doordat er herhaaldelijk regenwater in de bedrading terecht kwam. - Nu is er onlangs uit onderzoek gebleken dat het hele pand brandonveilig is omdat gaten tussen de verschillende ruimten en verdiepingen bij de bouw niet gedicht zijn. - Door het gehele pand ontstaan doorlopend spontaan lekkages. Al deze gebreken hebben in de loop der jaren heel veel geld gekost en dat is allemaal uit het reservefonds van de VvE bekostigd. Gevolg is dat het reservefonds nu leeg is en er dus een nieuw reserve moet worden opgebouwd. Gevolg daarvan is dat er een voorstel ligt om de maandelijkse VvE bijdrage schrikbarend te verhogen. Wij zijn als eigenaren van mening dat het verhuurbedrijf in 2005 een pand heeft geaccepteerd dat vol met bouwgebreken zat, zonder dat te constateren. De verhuurder is wat ons betreft dan ook in gebreke gebleven en verantwoordelijk voor alle kosten ontstaan ten gevolge van bouwfouten. De verhuurder zegt op haar beurt dat haar niets te verwijten valt, maar het bouwbedrijf. Maar die schijnt al snel na de bouw failliet te zijn gegaan. In VvE vergaderingen worden we door het machtsverschil volkomen overruled en aan de VvE beheerder hebben we uiteraard ook niets aangezien het hetzelfde bedrijf is als de verhuurder. Daarom mijn vragen, mede namens de andere eigenaren: * Wat kunnen we hier tegen ondernemen? * Klopt ons standpunt dat de verhuurder een gebrekkig gebouw heeft geaccepteerd en daarvoor financieel verantwoordelijk hoort te zijn? * Kunnen we als eigenaren kiezen voor een andere VvE beheerder ondanks dat de grootste eigenaar met de meeste stemmen hier tegen zal stemmen? Is het feit dat 9 van de 10 eigenaren voor zijn in zo'n geval niet leidend? Zo niet dan winnen we het dus nooit van deze grote boze reus :-( Alle adviezen zijn welkom!

woensdag 29 april 2015