Zijn de kosten van het verlengen van de hypotheekofferte door het te laat aanleveren van de stukken aan de notaris op de projectotwikkelaar te verhalen?

3 reacties

Op 28 juli 2010, heb ik de voorlopige koopovereenkomst getekend voor de aankoop woning. Deze voorlopige koopovereenkomst werd vervolgens op 17 augustus 2010 door de projectontwikkelaar bekrachtigd.

Door vertragingen aan de kant van de projectontwikkelaar is de definitieve koopovereenkomst pas op 5 Januari 2011 getekend. Dit was ruim vier en een halve maand na de voorlopige koopovereenkomst.

Volgens artikel 1 van de voorlopige koopovereenkomst, moest het werkelijke passeren van de koopakte binnen afzienbare tijd geschieden. In dit artikel wordt zelfs een termijn van 6 weken genoemd van de start van de bouw, of het vervallen van de ontbindende voorwaardes. Deze periode was ruim verstreken.

Door het uitblijven van de levering van alle benodigde stukken door de projectontwikkelaar aan de notaris, heb ik extra kosten als gevolg van het verlengen van de geldigheid van de hypotheekofferte.

Omdat ik er redelijkerwijs vanuit kon gaan dat projectontwikkelaar ten tijde van de ondertekening alle stukken gereed had heb ik direct, bij de ING, mijn hypotheek offerte geregeld. Een standaard hypotheek offerte heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. Omdat ik de hypotheek offerte na deze drie maanden is verlengd, krijg ik hiervoor eenmalige een onkostenpost van 0.5% van de af te sluiten hypotheeksom.

Zijn deze kosten op de projectontwikkelaar te verhalen?

dinsdag 18 januari 2011