Bezoekers van buren schenden onze privacy door misbruik te maken van recht van overpad

7 reacties

Halverwege onze tuin ligt een pad, waarop erfdienstbaarheid rust. Dit pad begint drie huizen links van ons, en alleen de twee buren rechts van ons maken nog gebruik van ons erf. In de tuin van de tweede buur rechts loopt het pad dood.

Over het recht van overpad voor de buren (dat wil zeggen; de bewoners van beide panden) valt niet te twisten en is ook niet noodzakelijk. Echter, de buurvrouw aan het eind van het pad krijgt zeer regelmatig zeer veel visite, en laat dat praktisch altijd haar erf benaderen via onze tuin. Het feit dat al die visite zeer regelmatig over ons erf komt, stoort ons enorm. Wildvreemden groeten ons alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De buurvrouw heeft een via de openbare weg te bereiken voordeur en wij verlangen dat haar visite alleen dáárvan gebruik maakt. Staan wij daarmee in ons recht?

dinsdag 2 maart 2010