TM
TMJG
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Buurman dreigt met bezwaar maken tegen nieuw ingedient ontwerpbestemmingsplan,als ik niet teken voor een erfpad voor overgang

24 reacties

Ik ben al enkele jaren bezig met de gemeente om een nieuwe bedrijfsloods te bouwen,en om mijn activiteiten uit te breiden zodat er evt weer werkgelegenheid kan komen voor 5 man personeel.
Alle stukken zijn naar de provicie gestuurd en die waren akkoord,mits er een (groen) inpassingsplan gemaakt werd en uitgevoerd.
Dat plan is gemaakt en is opn naar de provicie gestuurd,deze zijn toen akkoord gegaan,vervolgens was de gemeente ook al positief en wilde graag mee werken aan dit positieve plan.
nu ligt het ter inzage en voor zover ik weet waren er geen bezwaren.
Nu is het zo dat een buurman,twee huizen verder weg (min 300 meter ruimte zit daar tussen mij en hem)naar mij toe gekomen is en tegen mij heeft gezegd dat hij bezwaar gaat maken tegen mijn plannen en alles zal tegen werken en dwarsbomen en dat het mij handen vol met geld ging kosten als ik niet mee zou werken aan zijn plannen.
En wel het volgende plan wat hij mij wilde voorleggen,ik heb naast mijn perceel een stuk grond liggen van ongeveer een half hectare wat van ons is,de zoon van die buurman mag het jaarlijks kosteloos gebruiken als akker grond,als hij er maar voor zorgt dat het weer netjes wordt achtergelaten ieder jaar,wat inhoud dat het geploegd en evt opn wordt ingezaaid met gras.
echter wil hij nu over dat stuk grond het recht hebben van overpad hebben ,naar zijn eigen stuk grond wat daarachter ligt hebben en ik moest een blad tekenen als zijn zoon (varkensboer) ooit wilde uitbreiden dat ik daar nooit bezwaar tegen zou maken in de toekomst dat er anders een dwangsom van €200.000,- op zou komen.
Wie kan mij hier bij helpen,want ik voel dit alles echt als een dreigement richting mij als ik daar niet aan mee werk dat hij me dan expres gaat dwarsbomen met mijn bedrijfsplannen,die al door alle overheids instanties is goed gekeurd.
Ik wil geen onnodige ruzie's of bezwaren hebben maar dit is wel heel raar,en dit leid echt tot een conflict.Wat kan ik hier tegen doen?

woensdag 1 januari 2014