Conflict GFT-Container in achterpad. Wat te doen?

13 reacties

Goedendag, Sinds oktober 2011 zijn wij eigenaar van een nieuwbouw hoekwoning. Aan deze hoekwoning grenzen nog eens 7 rijtjeswoningen. Aan de achterzijde is een doodlopend achterpad, geen brandgang dus, om zo in de tuinen te komen. Ook grenzen onze achterburen (ook hoekwoning) en een 7-tal rijtjeswoningen aan dit achterpad. Onze directe achterburen zijn net als wij kopers en dus eigenaren van de woning, grond en het gedeelte van het achterpad wat grenst aan onze tuinen. De overige 2x 7 rijtjeswoningen zijn van een woningbouwvereniging. Wij, de kopers geven dus recht van overpad. Zo staat dit ook in onze notariële akte. De grens op de kadastrale kaart staat precies in het midden van het achterpad en tot aan de grens van onze directe buur. Nu is het zo dat wij al enige tijd in de clinch liggen met 1 buurman. Mijn direct buur en ik plaatsen al enige tijd onze GFT-container in het achterpad, tegen onze schuren aan. Er is nog steeds genoeg ruimte om met de fiets, scooter langs te lopen. Rijden mag immers niet zoals u hieronder kunt lezen. Echte namen zijn weggehaald. Straat A = onze straat (wij wonen op 118) Straat B= achterburen Stichting = woningbouwvereniging "Comparanten verklaren de navolgende erfdienstbaarheden te zijn overeengekomen en bij deze te vestigen: ten laste van het bij deze verkochte, plaatselijk bekend Straat B 16 enerzijds en ten behoeve van de Stichting "Naam Woningbouw" voormeld in eigendom zijnde percelen, plaatselijk bekend als Straat A 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104 en Straat B 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en ten behoeve van het aan  verkoper in eigendom verblijvende perceel, plaatselijk bekend als Straat A 118 anderzijds en ten behoeve van het bij deze verkochte, plaatselijk bekend als Straat B 16 enerzijds en ten laste van het aan verkoper in eigendom verblijvende perceel, plaatselijk bekend als Straat A 118 anderzijds, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van in- en uitgang van en naar de openbare straat met rijwielen, scooters, brom- en motorfietsen, deze vier categorieën mits aan de hand gevoerd en andere eenvoudige voertuigen ten dienste van huishoudelijk gebruik, zulks langs de kortste weg ben met gebruikmaking van de dam, zoals deze door de verkoper is of zal worden aangeduid, komende de kosten van onderhoud van gemelde in- en uitgang ten laste der eigenaren, ieder naar evenredigheid van zijn woningbezit in de bij de in- en uitgang betrokken woningen." Wij wonen op straat A 118, onderhouden vaak als enige het achterpad, en dan wel hetgeen aan onze tuin grenst. Dat doet niet ter zake. Het probleem is nu als volgt. De BOA heeft in opdracht van de gemeente de bewoners gesommeerd de containers binnen te halen daar deze op openbaar terrein staan. Halen wij dit niet binnen dan staat ons per consternatie een boete van €80,- te wachten. Mijn vraag is dan ook, mag ik mijn container daar wegzetten? Niemand ondervindt er last van en de BOA blijft aanhalen dat dit openbare weg is, terwijl op de kadastrale kaart en in mijn notariële akte staat dat het mijn eigendom is. Daarnaast haalt de beste man aan dat dit de inbraakgevoeligheid niet ten goede komt. Natuurlijk daar maak ik het inbrekers makkelijker mee, maar als ze binnen willen komen doet men dit toch wel. Overigens is mijn woning goed beveiligd. Vervolgens haalt de beste man aan dat dit het een doorgaand achterpad is. Het pad loopt dood en aan de andere kant komt het via een dam over een sloot uit op de openbare weg. Ik blokkeer niemand, het betreft een achterpad en dus geen brandgang en is mijn eigendom. Ik verleen recht van overpad. De BOA is, na een melding van bewoner Straat A 110 dat er niet met een scooter of fiets langs gereden kan worden, gaan kijken. Men kan er makkelijk langs, zelfs dusdanig dat mijn zoontje van 7 en ik beide al bijna een keer zijn aangereden in het pad. Mijn container zet ik dus daar neer voor het verminderen van vaart. Ik gedoog dat er gereden wordt in het pad, en voorkom een aanrijden door mijn container daar op te stellen. Terwijl ik eigenlijk dit niet hoef te gedogen. Maar goed ook dat terzijde. 1. Mag ik mijn container WEL of NIET in het achterpad op mijn gedeelte plaatsen? 2. Mag een gemeente mij een Proces Verbaal geven dat ik die container daar stal? 3. Hoe voorkom ik anders dat er gereden wordt in het pad? Praten heeft geen zin in deze daar deze bewoner niet voor rede vatbaar is. Wordt kwaad en gaat verbaal geweld gebruiken, wat soms aard in bedreigingen zoals "dan zul je vanzelf wel een keer merken dat de container verdwenen is..." Aangeven bij gemeente is ook geen optie, die zeggen dat container daar niet mag staan en dat er op heterdaad door een ambtenaar in dienst betrapt moet worden.... Hoe dan?! 4. Mag de woningbouw, samen met de andere eigenaar op Straat B 16 en mij een bordje laten plaatsen met EIGEN WEG om zo duidelijk te maken dat het geen openbare weg is? Nogmaals het achterpad is dus van 3 eigenaren. Te weten: 1. Hoekwoning Straat A 118 (ons adres) 2. Hoekwoning Straat B 16 (achterbuur) 3. Woningbouwvereniging (7-tal woningen aan Straat B + 7-tal woningen aan Straat A) Situatie schets: Straat B HW 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 | | Openbare weg, achterpad-----------------------------------------------------achterpad | | Straat A HW118, 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104 Hoop dat u er uit komt en voor ons een antwoord klaar heeft. Bij voorbaat dank. Mvg, RobinM

vrijdag 27 februari 2015