Definitie erfdienstbaarheid van weg

14 reacties

Ik heb een vraagje over de definitie van erfdienstbaarheid van weg en ik hoop dat iemand een beetje duidelijkheid kan geven. Mijn buren mogen gebruik maken van een strook grond achter mijn huis om met hun auto's op hun eigen grond te komen. Uit een akte van levering uit 1926 kan worden opgemaakt dat het gaat om grond ter breedte van 5 meter. Hiernaar wordt ook verwezen in de akte van levering die is gemaakt toen ik het huis kocht.

Nu parkeer ik op mijn eigen grond, die grenst aan het stuk grond waar de erfdienstbaarheid op zit, soms een kleine auto en soms een iets grotere. Die iets grotere steekt dan zo'n 50cm uit over de erfdienstbaarheid-grond. Blijft er dus 4,5 meter over voor de buren om hier overheen te rijden, ruim voldoende voor een normale auto dus. Maar mijn buurman hamert over de 5meter door.

Mijn vraag is nu hoe hard de definitie van 5meter is. Moeten wij te allen tijde 5meter vrij houden? En hoe moet ik Artikel 74: "De uitoefening der erfdienstbaarheid moet op de voor het dienende erf minst bezwarende wijze geschieden" lezen?

maandag 15 juli 2013