Door handtekening afstand doen van onstaan erfdienstbaarheid.

1 reactie

Een recht van overpad ontstaat door verjaring
Verjaring wil zeggen dat een situatie zo lang heeft bestaan, dat er automatisch een recht is ontstaan. Dit is het geval na 10 jaar als de verjaring ‘te goeder trouw’ gebeurt. Anders is de termijn 20 jaar. De eigenaren van beide erven kunnen zich op verjaring beroepen
Nu is het zo dat beiden buurmannen , links en ook rechts een stukje grond in gebruik hebben. Nu een jaar of 8 a9.
Ik wil voorkomen dat door verjaring dit recht van overpad onstaat.
Vraag: Kan ik beiden buren een papier laten ondertekenen, dat zij nooit gebruik zullen maken van deze 'erfdienstbaarheid'. En daar altijd afstand van zullen nemen.

Vgrt, Deer.

dinsdag 7 januari 2014