Is er nog noodzaak tot het verlenen van overpad/weg?

8 reacties

In mijn koopcontract staat dat ik mijn achterburen (2de lijnsbebouwing) overpad/weg moet verlenen.

Mijn buurman heeft echter ook nog een tweede mogelijkheid om bij zijn huis te komen.
Ik vraag mij nu af wat eigenlijk nog de noodzaak is om mijn buurman over mijn pad te laten rijden? Mijn woongenot zou sterk toenemen als ik die weg als tuin kan gebruiken.

Mijn buurman zegt dat hij weliswaar een tweede weg naar zijn huis heeft maar dat hij daarvoor gebruikt van een klein stukje gemeentegrond om daar te komen. Hij heeft daarvoor een contract met de gemeente voor 25 jaar gesloten. Ik begreep dat het contract in het verleden al eens is verlengd. Hij zegt dat hij gebruik van mijn grond moet blijven maken omdat er een mogelijkheid bestaat dat de gemeente ooit het contract niet zou kunnen verlengen.

Tevens geeft hij aan minder makkelijk met de auto bij de voorkant van zijn huis te kunnen komen. Ik heb geen idee of dit steekhoudende argumenten zijn.

Moet ik het recht blijven verlenen of komt het verlenen van recht van overpad (rechtswege) te vervallen door de tweede weg?

Alvast bedankt vooor de reactie!

vrijdag 27 april 2012