erfdienstbaarheid door verjaring voorkomen

3 reacties

Een jaar of 14 geleden hebben mijn buren aangebouwd, daardoor is een stukje grond "overgebleven" waarop zij wel een kleine
auto kunnen parkeren maar niet in- en uit kunnen stappen zonder mijn erf te gebruiken. Destijds hebben ze mij gevraagd of ik dit goed
vond en ik heb ja gezegd. Omdat ik misschien mijn huis in verre toekomst wil verkopen wil ik het ontstaan van een erfdienstbaarheid
voorkomen. Misschien ga ik wel de voortuin aanleggen of ik wil hem afbakenen, dus ik zou graag vrij willen beschikken en beslissen
over mijn eigen grond.

Ik zou een contract kunnen opstellen om de buren een persoonlijk recht van overpad te verlenen maar dan zit ik totdat ik het huis
verkoop hieraan vast. Nog een mogelijkheid is een bruikleenovereenkomst maar deze sluit het ontstaan van een erfdienstbaarheid niet
uit. Ik zou hen morgen bv kunnen mededelen dat ik mijn toestemming intrek en tegen de erfgrens een afrastering plaatsen zodat gebruik
niet meer mogelijk is.
Jammer genoeg zal dit de nog goede verstandhouding niet bevorderen, alhoewel ik dit belachelijk vind want het is mijn eigendom,
dan heeft toch een ander niet kwaad te zijn als hij mijn eigendom niet meer mag gebruiken, van de zotte eigenlijk dat je wakker ligt
ervan hoe je je buren dit moet mededelen terwijl het om je eigendom gaat waar ze al een hele lange tijd van profiteren.

Ik zou graag de mogelijkheden weten hoe een erfdienstbaarheid door verjaring te voorkomen waarbij ik op ieder gewenst tijdstip
zonder opgaaf van reden mijn tuin kan afbakenen c.q. toestemming kan stoppen om over mijn grond in en uit te stappen.

Alvast bedankt!

donderdag 23 juli 2015