erfdienstbaarheid en recht van overpad.

8 reacties

Mijn perceel is belast met erfdienstbaarheid ten behoeve van een buurman 44 jaar geleden. De erfdienstbaarheid is achterom en het is geen brandgang. De achterom is een open verbinding met mijn binnenplaats. De erfdienstbaarheid is als volgt omschreven.De erfdienstbaarhid van voetpad, omvattende het recht een rijwiel, motorrijwiel of ander klein voertuig aan de hand te leiden van en naar de openbare weg. Niet meer, niet minder.
Mag buurman mijn erf betreden om bv. zijn afval naar de afvalkliko te dragen die hij op het erf van mijn andere buurman heeft staan.
Gezien de omschrijving van de erfdienstbaarheid is het dan toegestaan dat vrienden, familie en anderen m.u.v. dienstverleners aan zijn pand bv. de glazenwasser, mijn erf betreden?
Mag hij niet alleen gebruik maken van de erfdienstbaarheid op de minst bezwarende wijze en indien mogelijk zijn voordeur moet gebruiken om mijn privé niet te schenden?

woensdag 31 juli 2013