Garage en erf niet meer bereikbaar met auto?

8 reacties

Wij wonen nu 12 jaar in een vrijstaand oud huisje, gebouwd op een smalle kavel.
In het verre verleden is er een recht van overpad afgegeven om van en naar de openbare weg te komen. Het dienende erf is een pad van 3 meter breed wat van de openbare weg naar het achterliggende weiland loopt. Ongeveer 23 jaar geleden is er een eigen uitrit gemaakt naar de openbare weg toe. Omdat de kavel erg smal is, zijn wij en de vorige eigenaren gebruik blijven maken van het naastgelegen pad om zodoende met twee auto’s langs elkaar te kunnen rijden zonder deze eerst aan de openbare (drukke weg) te parkeren. Na wat onenigheid met de eigenaar van het pad en weiland heeft deze te kennen gegeven dat er geen recht van overpad bekend is in zijn akte, terwijl dat wel in onze akte staat. Na het uitzetten van de erfgrens door het Kadaster blijkt ook nog eens dat ons pad welke direct naar de openbare weg loopt deels op het pad van mijn buurman ligt. Als mijn buurman eist om zijn stuk grond wat al ongeveer 40 jaar in gebruik is door voorgaande eigenaren (afgezet door coniferen en een schutting) terug te geven, dan kunnen we nooit meer met een auto naar onze achterliggende garage komen. Mag ons pad blijven liggen zoals het nu is, maar het recht van overpad komt te vervallen, dan wordt het oprijden of afrijden van en naar de openbare weg ons bemoeilijkt doordat de gemeente een lichtmast heeft geplaatst op de strook tussen het fietspad en de rijbaan in. Wij hebben daar in het verleden geen bezwaar tegen ingediend omdat wij gebruik maken van het pad van mijn buurman.

Heel graag een advies om te voorkomen dat dit gaat escaleren.

maandag 29 november 2010