gemeenschappelijk dijklichaam van gemeente, recht van overpad

1 reactie

Achter onze huizen bevindt zich een strook grond, het dijklichaam, welke toebehoort aan de gemeente. Hierachter ligt water. Elke huiseigenaar moet dus over deze strook grond van de gemeente om bij het water te komen, alwaar vlonders en bootjes liggen. Iedere huiseigenaar heeft recht van overpad, vastgelegd in een notariële acte. Er is echter ook sprake dat deze strook niet in de lengte, maar in de breedte wordt gebruikt. Dat wil zeggen, alle buren die hun tuin hebben grenzen aan dit dijklichaam, lopen - van links naar rechts en vice versa- over dit gemeenschappelijke dijklichaam naar elkaars tuin toe. Alles al 8 jaar lang in alle redelijkheid.
Er is nu echter 1 buur die alle overige buren verbiedt om over dit dijklichaam van links naar rechts te lopen. Immers, hij heeft recht van overpad, maar wij niet, zegt hij. Maar is dit wel zo? In de acte staat namelijk niets over gebruikmaken van het dijklichaam van links naar rechts. Er zou sprake kunnen zijn, door veelvuldig gebruik, van een buurweg. Daarover heeft de rechter in andere gevallen van gemeentelijke grond al eens een uitspraak gedaan. Kunnen wij nu deze " weg" bestempelen als buurweg, en dus allemaal gebruik blijven maken van het dijklichaam, of behoort de strook achter ieders tuin, alleen de eigenaar van desbetreffende tuin toe en is daarmee een verbod op lopen over deze dijk, van links naar rechts, terecht te verbieden?

met vriendelijke groet, Mw.Hamersma

donderdag 29 oktober 2015