Heb ik recht van overpad ontstaan door verjaring niet te goeder trouw?

1 reactie

Ik woon in een appt. complex. Ik ben eigenaar van een beneden appt. met tuin. Grenzend aan mijn tuin is een pad behorend bij de buren die ook in het complex wonen waar ik gebruik van maak. Het appt. complex bestaat sinds 1937 en het pad ook. Tussen 1937 en 1987 waren het huur appartementen. In 1987 zijn de appt. verkocht aan de bewoners. De grond van het achterpad is daarom sinds 1987 in eigendom van mijn buren (staat in kadaster en er is geen recht van overpad op gevestigd).. Er is nadien niets veranderd aan het pad en de buren hebben het ook niet betrokken bij de tuin. Voordat ik het huis in 2008 kocht heb ik aan de buren gevraagd of ik van het pad gebruik kon maken en dat was goed (helaas niet op papier gezet maar wel gevraagd samen met een familie lid die getuige is). Ik maak er al sinds 2008 zonder problemen gebruik van, en de vorige bewoners van dit huis maakten er ook gebruik van. Nu willen de buren het pad dmv een hek afsluiten voor mij en mijn dochter en beroepen zich op het standpunt dat recht van overpad (erfdienstbaarheid) alleen kan ontstaan door verjaring maar dat de jaren pas gaan tellen vanaf het NBW sinds 1992 (dus recht van overpad pas in 2012) en dat de jaren ervoor niet meetellen.

Nu heb ik het volgende van de buren op brief gekregen om hun standpunt te omschrijven:
''De erfdienstbaarheid kan dan alleen door verjaring op basis van bezit te kwader trouw zijn ontstaan, waarbij de verjaringstermijn 20 jaar is. Op 1 januari 1992 is het (nieuwe) burgerlijk wetboek in gebruik genomen. Om in dit geval te bepalen of er inmiddels door verjaring een erfdienstbaarheid is ontstaan, zal ook het (oud) burgerlijk wetboek geraadpleegd dienen te worden. In het oud burgerlijk wetboek is bepaald dat bij niet voortdurende en niet zichtbare erfdienstbaarheden er geen erfdienstbaarheid door verjaring kan ontstaan omdat er geen bezit is.
Bij het recht van overpad is er sprake van een niet voortdurende en niet zichtbare erfdienstbaarheid omdat u nu eenmaal niet de hele dag heen en weer over het pad loopt. In de overgangswet (de wet die het overgangsrecht regelt tussen oud en nieuw recht) is bepaald dat men het bezit van deze niet voortdurende en niet zichtbare erfdienstbaarheden eerst kan verkrijgen met ingang van 1 januari 1992"".

Mijn vraag is:
Heb ik recht van overpad door verjaring? Tellen de jaren voor 1992 mee ook in het geval van een pad. Als dit niet zo is dan zou er toch een leemte in de wet zijn tot 2012? Dat betekent dat niemand in het geval van niet te goeder trouw recht van overpad zou kunnen krijgen tot 2012.
Voor mij is het essentieel dat ik een achterpad heb vanwege mijn dochter die in en uit kan lopen, daar heb ik dit huis voor gekocht.
Dank uw wel voor het beantwoorden van de vraag.

donderdag 12 augustus 2010