Hebben mijn buren recht van weg cq recht van buurweg ??

20 reacties

Mijn vraag bevat eigenlijk meerdere vragen; vraag 1. Wij hebben onlangs een huis gekocht met een pad wat gedeeltelijk van de buren is en grotendeels van ons. Onze buren hebben een garage die ze alleen kunnen bereiken door over onze grond te rijden. Dit doen zij rustig 6 maal per dag. Er is geen notariële akte waarin dit is vastgelegd, er is wel een akte waarin staat dat wij recht van weg hebben tov hun grond. Dit, omdat wij het (voormalige) achtergelegen woonhuis/bedrijf er ook bij gekocht hebben. Deze situatie duurt al meerdere tientallen jaren. Onze vraag is of wij een hek kunnen plaatsen op onze grond en hen de doorgang kunnen verbieden, of dat de buren recht van buurweg hebben. Recht van verjaring lijkt ons niet van toepassing, omdat zij de woning in 93 hebben gekocht en toen dus duidelijk was dat er alleen erfdienstbaarheden ten nadele van hun perceel lag en de evnentuele termijn van 20 jaar nog niet verstreken is.
vraag 2. De buren, en al hun bezoek, gebruiken de achteringang die alleen over onze grond te bereiken is. Zij hebben echter een voordeur en een andere achteringang die zij wel kunnen bereiken via hun eigen grond. Ook hier staat niets over vastgelegd. Kunnen wij hen verbieden om over onze grond te lopen ?
Ik wil hierbij vermelden dat ik het ontzettend vervelend vind dat ik deze vraag moet stellen, maar helaas gedragen de buren zich alsof alles hun eigendom is.
Met vriendelijke groet,
Masmar

dinsdag 14 september 2010