Hebben wij na 23 jaar een gewoonte-recht?

2 reacties

Onze buren willen het overpad waarlangs wij al 23 jaar lopen, voor ons afsluiten. Volgens de notariele akte hebben wij geen recht op overpad om te komen en te gaan naar onze tuin. Maar wij omdat wij al 23 jaar vrij en onbelemmerd over het pad lopen hebben wij bezwaar gemaakt en ons beroepen op gewoonterecht. Eerder liep dit pad door de tuin van die buren, maar 16 jaar geleden hebben zij dat pad verlegd en nu zeggen zij dat wij dus pas 16 jaar langs dat pad lopen en dat het gewoonterecht daarmee verlopen is. Ook zeggen ze dat het pad in 2012 een poosje afgesloten is doordat er daar werkzaamheden waren en dat daarmee ook het gewoonterecht doorbroken is. Dat pad is dan wel verlegd, maar het heeft toch dezelfde functie gehouden? en zij hebben zelf dat pad tijdelijk afgesloten in 2012. Graag zouden we willen weten hoe hier mee om te gaan.

zaterdag 15 augustus 2015